Latvijas Universitāte

6 bildes

1919. gada 28. septembrī nodibināta Latvijas Augstskola, no 1923. gada 28. marta tā pārveidota par Latvijas Universitāti, kas pastāvēja līdz 1940. gada jūnijam.

No 1940. gada jūnija līdz 1941. gada jūnijam – Latvijas Valsts universitāte.

1942.–1944. gadā, nacistiskās okupācijas laikā to sauca par Rīgas Augstskolu.

No 1944. gada līdz 1958. gadam – Latvijas Valsts Universitāte.

1958.–1990. gads – Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte.

Kopš 1990. gada – Latvijas Universitāte.

92 saistītas personas