Ernestīne Niedra

16.04.1901 – 24.10.1978

Ernestīne Niedra (1901–1978) – žurnāliste, tulkotāja. Jāņa Niedres sieva.

Dzimšanas laiks/vieta

16.04.1901
Trapene
Dzimusi Trapenes (toreiz Gaujienas) pagasta Bormaņu muižā.

Miršanas laiks/vieta

24.10.1978
Rīga

Personiska informācija

Tēvs Jānis – muižas dārznieks, māte – vecmāte.
1922: laulības ar mākslinieku Jāni Liepiņu (laulība šķirta 1932. gadā).
1938: laulības ar rakstnieku Jāni Niedru (Niedri).

Profesionālā darbība

1924: ar uzvārdu "Liepiņa" sākusi žurnālistes gaitas.


Ārzemju autoru darbu tulkojumi
No krievu valodas
1943: Aleksandrs Korneičuks (Олександр Корнійчук) "Fronte" (Фронт) (Cittautu literatūras apgāds).
1944: Vanda Vasiļevska (Wanda Wasilewska) "Varavīksne" (Tęcza). (VAPP Daiļliteratūras apgāds).
1946: Vasilijs Grosmans (Василий Семенович Гроссман) "Tauta nemirstīga" (VAPP).
1949: Pjotrs Pavļenko (Петр Андреевич Павленко) "Stepes saule" (Степное солнце) (Latvijas Valsts izdevniecība).
1950: Vera Panova (Вера Федоровна Панова) "Gaišais krasts" (Ясный берег) (Latvijas Valsts izdevniecība).
1951: Konstantīns Sedihs (Константин Федорович Седых) "Daurija" (Даурия) (Latvijas Valsts izdevniecība).
1952: Dmitrijs Mamina-Sibirjaka (Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк) "Privalova miljoni" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1954: Ivans Turgeņevs (Иван Сергеевич Тургенев) "Tēvi un dēli" (Отцы и дети) (Latvijas Valsts izdevniecība).
1955: Nikolajs Dobroļubovs (Николай Александрович Добролюбов) "Kad tad atnāks īstā diena?" (Когда же придет настоящий день?) (Latvijas Valsts izdevniecība).
1956: Nikolajs Dobroļubovs (Николай Александрович Добролюбов) "Filozofisko rakstu izlase" (kopā ar A. Ivani) (Latvijas Valsts izdevniecība).
1956: Fjodors Gladkovs (Федор Гладков) "Posta laiks" (Лихая година) (Latvijas Valsts izdevniecība).
1958: Konstantīns Paustovskis (Константин Георгиевич Паустовский) "Stāsti" (Повести и рассказы) (Latvijas Valsts izdevniecība).
1960: Gaļina Nikolajeva (Галина Евгеньевна Николаева) "Kauja ceļā" (Битва в пути) (Latvijas Valsts izdevniecība).

Saiknes

Jānis Liepiņš - Bijušais vīrs
Jānis Niedre - Vīrs
Linards Laicens - Svainis

Pseidonīms

E. Dzirkale, A. Roga

Papildu vārdi

Liepiņa

Izglītība

1909–1911
Allažu draudzes skola
Allaži

1911–1913
Gaujienas pagasta 2-klasīgā privātskola
Gaujiena

1914–1916
Alūksnes proģimnāzija
Alūksne

1916–1917
Alūksnes pilsētas ģimnāzija
Alūksne

1917–1920
Valmieras sieviešu ģimnāzija
Rīgas iela 42, Valmiera

1920–1921
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Arhitektūras fakultātē.Studijas sākusi Juridiski-ekonomiskās fakultātes Ekonomijas nodaļā, pēc tam pārgājusi uz Arhitektūras fakultāti.

Darbavieta

1928
Darbojusies arodbiedrību žurnālā "Vienība" un tā turpinājumizdevumos.

1929–1930
Laikraksts "Uz Cīņu"
Rīga

1931
Žurnāls "Strādniece"
Rīga

1932
Rīga
PSRS telegrāfa aģentūras pārstāvniecībā Rīgā tulce

1938–1940
Žurnāls "Sarkanā Palīdzība"
Rīga
Redakcijas locekle

1938
Sarkanā palīdzība
Rīga
Sarkanās Palīdzības CK locekle un aģitācijas preses vadītāja

1940
VAPP Grāmatu apgāds
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Daiļliteratūras redakcijas vadītāja

1940
Laikraksts "Padomju Latvija"
Rīga
Atbildīgā redaktore

1941
Laikraksts "Neatkarīgā Cīņa"
Rīga
Atbildīgā redaktore

1943–1944
Cittautu literatūras apgāds
Maskava
Redaktore

1944–1958
Laikraksts "Cīņa"
Blaumaņa iela 38/40, Rīga
Atbildīgā redaktora vietniece

Apcietinājums

1931
Atradusies apcietinājumā par revolucionāru darbību.

1933–1936
Atradusies apcietinājumā par revolucionāru darbību.

Emigrē

1941–1944
Kirova
Otrā pasaules kara laikā evakuējās uz Kirovu, kur strādā par tulkotāju.

Dalība organizācijās

1952–1978
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedre

1959–1978
Latvijas PSR Žurnālistu savienība
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 4, Rīga
Biedre

Apglabāts

Raiņa kapi