Nora Valtere

3 bildes

08.02.1910 – 15.12.1990

Nora Valtere (1910–1990) – literatūras kritiķe. Raksti un apceres apkopotas krājumā "Atspulgi" (1992).

Dzimšanas laiks/vieta

08.02.1910
Rīga

Miršanas laiks/vieta

15.12.1990
Ņujorka

Personiska informācija

Dzimusi skolotāju ģimenē, tēvs Fricis Dzelzkalns.

Vīrs – Arturs Valters, meita Aira Valters (precējusies Bunga).

Profesionālā darbība

1934: pirmā literārā publikācija ar Noras Dzelzkalnes vārdu Ziemassvētku pasaciņa 3 cēlienos "Zelta zivs".
1935: studentu izdevuma "Juventus" 9./10. numurā publikācija "Maskošanās, apreibināšanās, iekšēja pārvēršanās".
1960: žurnālā "Mazputniņš" publicētas pirmās Noras Valteres latviešu tautas pasaku jaunversijas.

No 1959: bērnu žurnālā "Mazputniņš" publicēti dzejoļi pēc latviešu tautas pasaku motīviem.
Raksti un recenzijas par literatūru un jaunākajām grāmatām publicētas laikrakstos "Laiks", "Latvija Amerikā", žurn. "Daugavas Vanagu Mēnešraksts", "Jaunā Gaita", "Universitas", raksti par folkloras jautājumiem - žurnālā "Labietis".
1992: raksti un apceres apkopotas krājumā "Atspulgi".

Literārie darbi
1934: Ziemassvētku pasaciņa 3 cēlienos "Zelta zivs"; 1964: iestudēja Stokholmā; 1975: Toronto.
1935: pasaka 3 cēlienos "Brīnumbulta" ar komponista Pētera Barisona mūziku; 1936: Ziemassvētkos režisora Kārļa Čakara režijā iestudēta Ventspils Latviešu biedrībā; 1937 un 1938: iestudējuši dažādi mazpulku pulciņi; 1943: Ventspils pilsētas tautskolas dramatiskais pulciņš.
1946: tapusi bērnu luga "Nolaupītā princese", kas iestudēta Švarcenbekas latviešu bēgļu nometnē.
1956: luga bērniem "Saules kamolītis"; godalgota Toronto latviešu bērnu lugu konkursā (1. vieta).
1959: bērnu luga "Brīnumcirvītis"; godalgota latviešu bērnu un jauniešu lugu sacensībā Vācijā (3. vieta).
1960: pasaku luga "Skopulis un stiprais puisis"; publicēta "Mazputniņa" 22. numurā; 1961: luga iestudēja Čikāgā; 1962: iestudēja Bronksas latviešu skolā.
1962: bērnu ludziņa "Ziemassvētku zaķis"; iestudēja latviešu skolā Bruklinā.

Kopš 1966: referējusi par Raiņa darbiem, par Anšlavu Eglīti un citiem.

1966: publicēta pirmā grāmatu recenzija laikrakstā "Latvija Amerikā".

1969: Latviešu preses biedrības godalga.
1979: Pasaules Brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda balva preses nozarē preses nozarē par latviešu valodās kopšanu un literārām kritikām.

Citātu galerijaPar apceru un kritiku grāmatu "Atspulgi" (1992)
""Atspulgi" ir ASV dzīvojušas trimdas literatūrkritikes Noras Valteres literatūrkritisku rakstu un apceru krājums. Tas aptver pāri par simt laika posmā no 1966. līdz 1990. gadam tapušu darbu, līdz ar to sniedzot
lasītajam plašu ieskatu mūsu trimdas literatūrā. Grāmatas ievadā - Noras Valteres meitas Airas Bungas informatīvs materiāls par savu māti un viņas darbību trimdas literatūras kritikā. [..] It visās "Atspulgos" apkopotajās apcerēs jaušama kāda kopīga iezīme - tā ir N. Valteres iejūtīgā, Iabestīgā attieksme pret recenzējamās grāmatas autoru, prasme īsā, koncentrētā veidā, loti bagātā un tīrā latviešu valodā atklāt katras grāmatas būtiskāko, svarīgāko, raksturīgāko. Teiktais bagātīgi ilustrēts ar citātiem un piemēriem no recenzējamā darba. Taču N. Valteres apceres nekādā gadījumā nevar uzskatīt par t. s. komplimentārās kritikas paraugiem. Vai ikvienā rakstā autore pratusi taktiski neuzbāzīgā veidā parādīt arī trūkumus, vājākās, nepārliecinošākās un neizstrādātākās vietas, protams, nepretendējot uz kādu absolūtu patiesību, bet gan paužot tikai un vienīgi savu subjektīvo viedokli. [..] Neiztrūkstošas un būtiskas visos Noras Valteres rakstos ir pārdomas par recenzējamā daiļdarba valodas īpatnībām. Autore ar apbrīnojamu
vērību pratusi atrast un lasītāja uzmanību pievērst visam vērtīgākajam, īpatnajam", tieši šim rakstniekam un literārajam daiļdarbam raksturīgajam, vienlaikus norādot ari uz, viņasprāt, apstrīdamām vai pat
nepareizām un literārās valodas normām neatbilstošām vietām."

Dombrovska, Baiba. Atspulgi. Karogs, 1993, Nr. 8.

Saiknes

Rasma Sināte - Darbabiedrene

Dzimtais vārds

Nora Milda Dzelzkalne

Darbavieta

Bruklina
Skolotāja latviešu skolā Bruklinā.

1938–1944
Natālijas Draudziņas ģimnāzija
Ģertrūdes iela 32, Rīga
Ar pārtraukumiem, latviešu valodas skolotāja.

1945–1950
Švarcenbekas latviešu pamatskola
Švarcenbeka
Skolotāja latviešu bēgļu pamatskolā.

1967–1985
Apgāds "Grāmatu Draugs" (1926–1992)
Beverley Rd 3402, Brooklyn
Korektore.

Dalība organizācijās

Latvijas Universitātes studenšu biedrība "Astra".

Izglītība

1928
Rīgas Jūrmalas pilsētas ģimnāzija
Dubulti
1928: beigusi mācības.

1929–1938
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studēja Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļā. Studijas 1938. gadā beidza ar darbu "R. Blaumaņa un J. Ezeriņa noveļu salīdzinājums", ko publicēja Filologu biedrības rakstos.Diplomdarbs par Jāņa Ziemeļnieka dzeju.

Emigrē

1944
Vācija
Devās bēgļu gaitās.

14.02.1952
Amerikas Savienotās Valstis
Ar kuģi ģenerālis Sturģis no Brēmerhāfenas ieradās Ņujorkā.