Emma Drille

2 bildes

06.04.1899 – 13.05.1994

Emma Drille (1899–1994) – pedagoģe, tulkotāja, redaktore.

Dzimšanas laiks/vieta

06.04.1899
Ropaži
Dzimusi Ropažu pagasta "Rotkalnos".

Miršanas laiks/vieta

13.05.1994
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi rentnieka ģimenē. No 1900. gada vecāki pārceļas uz Rīgu kā strādnieki.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

1950: pirmā publikācija.


Ārzemju autoru darbu tulkojumi

No krievu valodas
1951: Konstantīns Staņukovičs "Cilvēks pār bortu".
1952: Vera Čaplina "Vienulīte".
1953: Jevgeņijs Čarušins "Ņikita un viņa draugi".
1953: Vsevolods Garšins "Varde ceļotāja".
1953: Lina Dina "Saule pār Sangānas upi".
1954: N. Kaļma "Lifta zēns Džims".
1954: Maksims Gorkijs "Raksti" 23. sējums.
1956: Aleksejs Tolstojs "Stāsti".
1957: Aleksandrs Širvanzade "Haoss".
1961: Antoņina Koptjajeva "Drosme".
1964: Konstantīns Staņukovičs "Jūras stāsti" (kopā ar Oskaru Kalnciemu).
1965: Jeļizars Maļcevs "Ieej katrā mājā".
1968: Ida Radvoļina "Stāsts par Juliusu Fučiku".
1981: Nikolajs Tihonovs "Brīnumainais papīrītis".

Izglītība

–1920
Rīga
Beigusi skolotāju sagatavošanas kursus.

–1919
Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

–1978
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļas neklātiene

1920–1924
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Filoloģijas un filozofijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa

Darbavieta

Rīga
Latvijas PSR Tautas izglītības komisariāts

Latvijas Valsts izdevniecība
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Redaktore

1924–1925
Skultes 6-klašu pamatskola
Skulte
Skolotāja

1925–1940
Gaviezes J. Zālīša 6-klašu pamatskola
Gavieze
Skolotāja

1925–1940
Rucavas pamatskola
Rucava
Skolotāja

1925–1940
Dunikas pamatskola
Dunika
Skolotāja; 1938: iecelta par skolas pārzini.

1941
Madona
Madonas apriņķa Tautas izglītības nodaļas vadītāja

1941–1944
Vladimira
Audzinātāja frontinieku bērnu sanatorijā Vladimirā, Ivanovas apgabalā

Dalība organizācijās

Rīga
Darba studentu biedrība

1920
Rīga
Latvijas Komunistiskās jaunatnes savienības biedre

1940–1952
Vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija (1925–1952)
Biedre

1952–1990
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedre

Dzīvesvieta

1899–1900
Ropaži

1900–1924
Rīga

1941–1944
Vladimira

10.1944–1994
Rīga

Apglabāts

Raiņa kapi