Klāra Rēdliha

3 bildes

21.01.1908 – 12.01.1992

Klāra Rēdliha (Clara Redlich, 1908-1992) - Baltijas vācu vēsturniece un muzeja darbiniece, pirmā sieviete Vācijā, kura habilitējās senvēstures jomā (Prähistorie, 1946. gadā Getingenē).

Dzimšanas laiks/vieta

21.01.1908
Rīga

Miršanas laiks/vieta

12.01.1992
Hannovere

Personiska informācija

Ģimene

Bibliogrāfes Maijas Rēdlihas māsa.

Profesionālā darbība

Publikācijas

1934: Nationale Frage und Ostkolonisation im Mittelalter. Berlin.
1946: Soziale Gliederung bei den westgermanischen Stämmen. o. O.
1980 (izdevēja): Geschichte der Domschule, des späteren Stadtgymnasiums zu Riga. Hannover-Döhren.
1988: Denkmalpflege in Sowjet-Lettland. Marburg.

Publikācijas par Klāru Rēdlihu

1992: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 40, 1992, S. 318.
1992: Evalds Mugurevičs: Klāra Redliha (In Memoriam). In: Latvijas Vestures Instituta Žurnals 2, 3, 1992, S. 204–205.
2009: Andrea Bräuning: Wider das Vergessen. Professorinnen in der Archäologie (Vor- und Frühgeschichte). In: Alpen, Kult und Eisenzeit. Festschrift für Amei Lang. Rahden/Westf. 2009, S. 6–7 (mit Bild) (Volltext) (PDF; 1,7 MB).
2012: Andrea Bräuning: Professorinnen in der Ur- und Frühgeschichte. Gender und Archäologie. In: Archäologische Informationen 35 (2012), S. 23–37.2017: I. Heske, J. Pommerening: Der Nachlass von Clara Redlich in Göttingen. Die erste Frau, die sich im
Fach Vor- und Frühgeschichte habilitierte The estate of Clara Redlich
in Göttingen. The first woman to habilitate in Pre- and Early History.
In: Die Kunde [...] 2017. S. 51-64. (Volltext)

Informācija par viņu un viņas darbi datu bāzēs

Propylaeum-VITAE
Deutsche Nationalbibliothek

Saiknes

Maija Rēdliha - Māsa

Papildu vārdi

Clara Redlich

Izglītība

–1925
Rīga
1925. gadā beidza ģimnāziju (Deutsch-Baltisches humanistisches Gymnasium)

1926–1932
Latvijas Universitāte
Rīga
Studēja vēsturi, senvēsturi, vēstures palīgdisciplīnas

1926–1932
Rīgas Herdera institūts
Rīga

1930–1930
Georga Augusta Getingenes Universitāte
Getingene
vasaras kursi

1932–1933
Georga Augusta Getingenes Universitāte
Gettingene
1933. gadā aizstāveja promocijas darbu Nationale Frage und Ostkolonisation im Mittelalter ("Nacionālais jautājums un austrumu kolonizācija viduslaikos"), kas publicēts 1934. gadā

1933–1935
Hanovere
muzejniecības/ muzeoloģijas apmācība

1933–1935
Berlīne
muzejniecības/ muzeoloģijas apmācība

1933–1935
Stokholma
muzejniecības/ muzeoloģijas apmācība

1946–1946
Georga Augusta Getingenes Universitāte
Getingene
1946. gadā habilitējās ar darbu Soziale Gliederung bei den westgermanischen Stämmen ("Rietumģermāņu cilšu sociālā gradācija")

Darbavieta

1930–1936
Doma muzejs
Palasta iela 4, Rīga
Senvēstures speciāliste

1936–1944
​Ķelnes Senās vēstures muzejs
Ķelne
Asistente Valtera fon Stokara vadībā (Walter von Stokar, 1901-1959)

1944–1945
Poznaņas Reiha Universitā​te
Poznaņa
Die Reichsuniversität Posen

1945–1966
Hanoveres Zemes muzejs
Hanovere

1946–1966
Georga Augusta Getingenes Universitāte
Getingene
privātdocente

1966–1973
Berlīnes Brīvā universitāte
Berlīne
No 1966. gada asistente arheologa Horsta Kirhnera vadībā (Horst Kirchner, 1913-1990); no 1968. gada - profesore.