Par projektu

Šī mājaslapa ir daļa no plašāka pētnieciskā projekta “Sieviešu pārstāvniecība Latvijas kultūrā un sabiedrībā (1870–1940)”, projekta Nr.: lzp-2020/1-0215. Iniciatīva iecerēta kā vēstījums par sieviešu inteliģences aktīvismu kā sociāli kulturālu pārmaiņu virzītājspēku Latvijā līdz 2. pasaules karam. Tā kā Latvijas sieviešu vēsture vēl nav visaptveroši pētīta, projekts ir novatorisks, koncentrējoties uz sieviešu pārstāvniecību kultūrā un sabiedrībā no 1870. līdz 1940. gadam un analizējot sieviešu pilsonisko dalību politikā, izglītībā, literatūrā, mākslā un izdevējdarbībā, ņemot vērā dažādu etnisko piederību sievietes, to sociālo slāni, izglītību un reliģiju.

Izveidotā datubāze atspoguļo gan pētnieciskos rezultātus, gan ir rosinājums sabiedrībai iesaistīties biogrāfisko datu, dokumentu un fotogrāfiju vākšanā. 

Jau šobrīd vietnē atrodami biogrāfiskie apraksti par vairāk nekā 400 sievietēm – sabiedriskajām un kultūras darbiniecēm, politiķēm, rakstniecēm, māksliniecēm, aktrisēm, skolotājām, ārstēm un citu profesiju pārstāvēm, kuru aktīvā darbība datējama ar laiku no 1870. līdz 1940. gadam.

Vietne tiek regulāri papildināta un atjaunināta. Ikviens interesents aicināts līdzdarboties datubāzes izveidē, precizējot datus un iesniedzot fotogrāfijas un stāstus par sev nozīmīgām latviešu kultūras darbiniecēm. Jautājumiem un papildinājumiem aicinām rakstīt uz e-pastu

Datubāzes saturs ir projekta dalībnieču pētnieciskā darba rezultāts: Māra Grudule (vācbaltiešu rakstnieces), Eva Eglāja-Kristsone (sieviešu autobiogrāfiskā rakstība aktīvisma kontekstā), Zita Kārkla (rakstnieces un teksti), Ineta Lipša (sievietes politikā un politiskajās apvienībās), Baiba Vanaga (mākslinieces, mākslas pedagoģes), Rasa Pārpuce-Blauma (vācbaltiešu publicistes, feministiskais diskurss vācbaltu presē), Signe Raudive (sievietes grāmatizdevējas), Anastasija Smirnova (sievietes sociālās aprūpes sfērā, multinacionālisms), Dārta Marija Ungure (sievietēm adresētajos periodiskajos izdevumos publicētie literārie darbi).