Valerija Bērziņa-Baltiņa

5 bildes

21.03.1906 – 25.09.2000

Valērija Bērziņa-Baltiņa (dzimusi Kerve; 1906–2000) – valodniece, dzejniece. Dzejoļu krājumā "Gaismas šūpoles" (1980) dominē dabas un cilvēka garīgās pasaules, arī patriotiski motīvi. Sarakstījusi apceres par Z. Lazdu, Anšlavu Eglīti, J. Klīdzēju un Z. Mauriņu ("Latviešu trimdas literatūras izlase", 1–2, Latvijā 1996).

Dzimšanas laiks/vieta

21.03.1906
Rīga

Miršanas laiks/vieta

25.09.2000
Mineapolisa

Personiska informācija

Dzimusi valodnieka, matemātiķa Kārļa Ķerves un Klāra Ķerves (dzimusi Šņore) medicīnas māsas ģimenē.

1927: apprecējusies ar Rīgas pilsētas 3. vidusskolas skolotāju Vilhelmu Oskaru Bērziņu (dzimis 1886), kurš palika Latvijā, otrā laulība ar tautsaimnieku un skolotāju Kārli Baltiņu.
Meitas – bērnu grāmatu rakstniece Biminita Bērziņa (pazīstama kā Biminita Grunde), Ligita Gina Moettus-Bērziņa (dzimusi 1929) un Ūve Hamiltone-Baltiņa, kas ilustrējusi vairākas māsas Biminitas Grundes grāmatas, dēls Andris Baltiņš.

1944: devusies bēgļu gaitās uz Vāciju.

Profesionālā darbība

Pirmā publikācija – recenzija par Ilzes Kalnāres prozas darbu "Aktrise Ragārēs" žurnālā "Daugava".

Periodikā publicētas apceres par latviešu valodu un literatūru gan Latvijā, gan trimdā.
1942: sarakstījusi "Latviešu valodas gramatiku", kas vēlāk pārstrādāta un papildināta izdota atkārtoti (ASV 1987, Latvijā 1994).
Par latviešu valodas kopšanu piešķirts ALA goda diploms (1977) un E.dgaraSūnas piemiņas fonda balva (1988).
Par darbu "Latviešu valodas vārdnīcas" (ASV 1994) sastādīšanā saņēmusi PBLA Kultūras fonda goda balvu humanitāro un sociālo zinātņu nozarē.

1980: izdots dzejoļu krājums "Gaismas šūpoles", kur dominē dabas un cilvēka garīgās pasaules, arī patriotiski motīvi. Sarakstījusi apceres par Zinaīdu Lazdu, Anšlavu Eglīti, Jāni Klīdzēju un Zentu Mauriņu ("Latviešu trimdas literatūras izlase", 1–2, Latvijā 1996).

Pedagoģiskā darbība
1963–1964: strādājusi par mācībspēku Mankato universitātē.
1967–1974: strādājusi Makalestera koledžā.
1974–1986: strādājusi Augsburgas koledžā.
Kādu laiku bijusi profesore Mineapolē Kenvudas skolā.

Strādājusi par latviešu valodas skolotāju Mineapoles latviešu papildskolā, Gaŗezera, Beverīnas, Kursas latviešu vasaras vidusskolās, arī Minsteres latviešu ģimnāzijā.

Citātu galerija


Saiknes

Dzimtais vārds

Ķerve

Izglītība

Krišjāņa Barona pamatskola
Krišjāņa Barona iela 71, Rīga

1922–1926
Rīgas pilsētas 3. ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga

1926–1933
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studējusi Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.

1954–1963
Minesota
Studēja vācu valodu un literatūru Minesotas universitātē.

Darbavieta

Skolotāja Ebreju vakara ģimnāzijā.

Mineapolisa
Profesore Kenvudas (Kenwood Shool) skolā.

1933–1944
Rīgas Franču licejs
Rīga
Latviešu valodas skolotāja.

1934–1944
Rīgas Valsts vācu ģimnāzija
Rīga
Latviešu valodas skolotāja.

1945–1949
Eslingenas Latviešu ģimnāzija
Eslingene pie Nekāras
Skolotāja.

1963–1964
Minesota
Strādājusi par mācībspēku Minesotas Valsts Universitātē Mankato.

1967–1974
Minesota
Strādājusi Makalestera (Macalester College) koledžā, atrodas Saint Paulu.

1967–1969
Gaŗezera vasaras vidusskola
Mičigana
Skolotāja.

1973
Austrumkrasta vasaras vidusskola
Kveikertauna
Skolotāja.

1974–1986
Mineapolisa
Strādājusi Augsburgas koledžā.

Dzīvesvieta

1927
Stabu iela, Rīga
Dzīvoja Stabu ielā 46/48.

1942
Stabu iela, Rīga
Dzīvoja Stabu ielā 25-16.