Voldemāra Maldoņa Rīgas sieviešu ģimnāzija

2 bildes

Voldemārs Maldonis 1901. gadā Rīgā nodibināja un līdz 1909. gadam vadīja privātu sieviešu ģimnāziju ("Maldoņa ģimnāziju") – I šķiras privātskolu ar astoto (paidagoģisko) un divām sagatavošanas klasēm. Maldoņa skola ir pirmā latviešu ģimnāzija. Skolu iesvēta 1901. gada 3. septembrī Vilis Olavs, Maldonis atklāšanā norāda uz diviem mērķiem: Izaudzināt katrā skolniecē šķīstu sirdi un modināt jaunu garu. Skola sākumā darbojas Peldu ielā 22, bet 1904. gada rudenī pāriet uz telpām Ņevas (tg. Blaumaņa ielā) 26. 1906. gada revīzija skolai ir labvēlīga, iegūst visas valsts sieviešu ģimnāzijas tiesības, t.i. absolventes iegūst mājskolotājas diplomu un drīkst iestāties augstākos kursos, resp. universitātē. 1906. gadā skolā mācās 500 meiteņu, skolotāju vidū K. Mīlenbahs, V. Olavs, P. Jurjāns, A. Daugulis, P. Sakss, M. Stalbova u.c. 1909. gadā Maldonis skolu nodod K.Irbem daļēji tāpēc, ka vīlies vairāku skolnieču atbalstā 1905. gada revolūcijai, daļēji nesaskaņu dēļ ar kolēģiem, daļēji – tāpēc, ka vēlas darboties draudzē. Tomēr Maldonis joprojām paliek skolas kurators.

Ģimnāzija Rīgā darbojas līdz 1915. gadam, kad to evakuē uz Tveru, vēlāk uz Ņižņijnovgorodu.

Avots: E. Ķiploks. Profesors Voldemārs Maldonis. LELBA, 1995, 27.–30. lpp.