Alise Jureviča

21.06.1889 – 08.11.1974

Alise Jureviča (1889–1974) – tulkotāja. No franču valodas tulkojusi romānus, tajā skaitā populārās bērnu grāmatas "Šveices Robinsons", "Parīzes zēns", "Bez ģimenes", Zoržas Sandas "Mazā Fadete" u.c.

Dzimšanas laiks/vieta

21.06.1889
Majori

Miršanas laiks/vieta

08.11.1974
Austrālija

Personiska informācija

Paula Jureviča sieva, meita Velta Diotīma Jureviča, prec. Apsīte.

Majoros viņas tēvam piederēja viens no pirmajiem Latvijas kinoteātriem. Apmeklējot Maldoņa ģimnāziju Rīgā, viņa sadraudzējusies ar Elzu Stērsti, Elizabeti Dambergu un vēlāko Aiju Bertram. Tēva namā viesojās jaunie latviešu dzejnieki. Studējot filoloģiju Tērbatā, viņa iepazinusies un vēlāk apprecējusies ar Paulu Jureviču.

Profesionālā darbība

No franču valodas tulkojusi romānus:

2002: Sand, George, Mazā Fadete / Žorža Sanda ; [no franču val. tulk. A. Jurēviča ; māksl. Nikifs]. Rīga : RaKa.
1994: Malot, Hector, Jūrnieka dēls : kāda zēna piedzīvojumi / Hektors Malo ; [no franču val. tulk. A. Jureviča]. Rīga : Avots.
1993: Maurière, Gabriel, Pilsētas zēns laukos : [stāsts] / Gabriels Morjērs ; [no franču valodas tulkojusi A. Jureviča]. Rīga : Zinātne.
1992: Sand, George, Mazā Fadete : jaunatnes romāns / Žorža Sanda ; [no franču valodas tulkojusi A. Jureviča]. Rīga : Zinātne.
1950: Wyss, Johann David, Šveices Robinsons / J.D. Vīss ; tulkojusi A. Jureviča. Saīsināts izdevums. [Hamburga] : Pluto-Foto-Vervielfältigungsanstalt.
1938: Maurière, Gabriel, Pilsētas zēns laukos / Gabriels Morjers ; no franču valodas tulkojusi Alise Jureviča. Rīga : Latvijas vidusskolu skolotāju kooperativs.
1938: Wyss, Johann David, Šveices Robinsons / J.D. Vīss ; tulkojusi A. Jureviča. Saīsināts izd. Rīga : Valters un Rapa.
1937: Verdal, Georges Spāniešu varonis Sids Kampeadors / pēc pirmtekstiem leģendu jaunatnei atstāstījis Ž. Verdals ; no franču valodas tulkojusi A. Jureviča. Rīga : Latvijas Vidusskolu skolotāju kooperatīvs.
1937: Verne, Jules, Melnā Indija / Žils Verns ; no franču valodas tulkojusi Alise Jureviča. Rīga : Latvijas vidusskolu skolotāju kooperātīvs.
1936: Malot, Hector, Jūrnieka dēls : kāda zēna piedzīvojumi / Hektors Malo ; no franču valodas tulkojusi A. Jureviča. Rīga : Latvijas vidusskolu skolotāju kooperatīvs.
1936: Sand, George, Mazā Fadete : jaunatnes romāns / Žoržs Sands ; no franču valodas tulkojusi Alise Jureviča. Rīga : Valters & Rapa.
1935: Malot, Hector, Dzīves skolā : jaunatnes romāns / Hektors Malo ; no franču valodas tulkoja A. Jureviča. Rīga : Valters un Rapa.
1935: Malot, Hector, Dzīves skolā : Jaunatnes romāns / Hektors Malo ; no franču val. tulk. A. Jureviča. Rīga : Valters un Rapa.
1935: Reboux, Paul, Žerārs, Parīzes zēns / Pols Rebū ; no franču valodas tulkojusi A. Jureviča. [Rīga] : Valters un Rapa.
1927: Vautel, Clément, Kā Parize mīlē : romans / Klemanss Votēls ; tulkojusi Alise Jurevič ; vāku zīmējis Niklavs Strunke. Rīga : Zalktis.

Citātu galerija

Majoros toreiz dzīvoja vairāku vasarnīcu īpašnieks Frišfelds ar savu ģimeni. Šī māja savā laikā bija īsta mūsu mākslinieciskās bohēmas satikšanās vieta, jo viņai bija liels pievilkšanas spēks — Majoru trejmeitiņas. Divas vecākās māsas apmeklēja Maldoņa ģimnāziju, bet jaunākā gāja laikam Odiņa tirdzniecības skolā. Dārziņš savus apciemojumus izbeidza jau to pašu rudeni, bet pārējo gaitas turpinājās vēl vairāk gadus. Še viesojušies savā laikā tika Ed vārds Vulfs, Valdemārs Dambergs, Virza, Baltpurviņš, Kārlis Jēkabsons, gleznotājs Zeltiņš, Kārlis Krūza, Artūrs Bērziņš, Kārlis Strāls, aktieris Viļums Vēvers, Viktors Eglīts, Pāvils Gruzna. Še tika svinētas arī Edvarda Vulfa kāzas ar vidējo māsu. Vecākā apprecējās Tērbatā, bet jaunākā laikam mirusi bēgļu gaitās.

Antons Austriņš. Dārzinu pieminot. Piesaule, Nr.6 (01.06.1931)


Saiknes

Edvards Vulfs - Svainis
Gustavs Jurevičs - Svainis
Herta Krodere - Māsa
Oļģerts Kroders - Māsasdēls
Pauls Jurevičs - Vīrs
Roberts Kroders - Svainis

Nodarbes

Dzimtais vārds

Frišfelde

Izglītība

Emigrē

1944
Vācija

Apglabāts

11.11.1974
Melburna
Melburnas ev. lut. latviešu draudzes kapsētu Foknerā.