Sarkanā palīdzība

Sarkanā palīdzība bija nelegāla organizācija, kas sniedza politisku, juridisku, morālu un medicīnisku
palīdzību ieslodzījumā esošiem komunistiem un viņu ģimenēm. Latvijā darbojās kopš 1925. gada kā
Starptautiskās organizācijas palīdzības sniegšanai revolucionāriem (MOPR; Междунарoдная
организация помощи борцам революции) filiāle. Izdeva arī nelegālus preses izdevumus un skrejlapas.

1 saistītas personas