Žurnāls "Strādniece"

Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas organizācijas strādnieču sekcijas izdevums.

1 saistītas personas