Laikraksts "Uz Cīņu"

Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas organizācijas izdevums.

1 saistītas personas