Zelma Birzniece

3 bildes

05.07.1904 – 14.12.1983

baltu filoloģe. Pētījusi Džūkstes izloksnes. 

Dzimšanas laiks/vieta

05.07.1904
Džūkstes pagasts

Miršanas laiks/vieta

14.12.1983

Personiska informācija

Dzimusi Džūkstes pagasta Gaiļu mājās zemnieku Kārļa un Emīlijas Birznieku ģimenē.

1914: devusies bēgļu gaitās uz Krieviju, dzīvojusi Pēterburgā.

1920-1921: atgriezusies Latvijā.

Profesionālā darbība

Studējusi baltu filoloģiju Latvijas Universitātā. Izstrādājusi kandidāta darbu "Džūkstes un dažu apkārtējo pagastu izloksnes". 

Studiju laikā iesaistījsusies folkloras vākšanas darbā, vākusi Džūkstes folkloru. 

Darbojusies Latvijas Universitātes Eksperimentālās fonētikas kabinetā, ar kimogrāfu pētījusi Džūkstes, Šķibes un Sesavas pagastu intonācijas.

Piedalījusies Rīgas latviešu biedrības Zinību komisijas Valodniecības nodaļas sēdēs, apkopojot materiālus "Latviešu valodas vārdnīca". 

Pensionējusies 1960. gadā, bet turpinājusi Džūkstes izloksnes materiālu vākšanu (ievākusi apmēram 14 000 vienību). 

Izglītība

1912–1915
Džūkstes pagastskola

1915–1918
N. Krotovas sieviešu ģimnāzija
Pēterburga

1921–1925
Jelgavas 1. vidusskola
Jelgava

1925–1934
Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultāte
Rīga
Baltu filoloģijas nodaļa, filoloģijas kandidāta grāds

Darbavieta

1928–1933
Latviešu folkloras krātuve
apvidvārdu vācēja

1934–1942
Rēzeknes Valsts ģimnāzija
Rēzekne
skolotāja

1942–1944
Latviešu folkloras krātuve
arhivāre

1945–1950
Latvijas Valsts Universitātes (1940–1942) Medicīnas fakultāte
krievu valodas lektore

1945–1947
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka

1947–1951
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts

1951–1960
Rīgas Medicīnas institūts
vecākā lektore

1953–1956
Rīgas Medicīnas institūts
Valodu katedras vadītāja vietas izpildītāja