Latvijas Valsts Universitātes (1940–1942) Medicīnas fakultāte

25.09.1940. Latvijas Augstskolu pārdēvēja par Latvijas Valsts universitāti (LVU). Ar šādu nosaukumu tā darbojās līdz 1942. gada janvārim.

1 saistītas personas