Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka

1524–1945: Rīgas pilsētas bibliotēka.

1946–1992: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka.

1992: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka.

2009: Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka.

1 saistītas personas