Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts

1 saistītas personas