Latvijas Rakstnieku savienība

Dibināta 1940. gadā kā Latvijas Padomju rakstnieku savienība (RS), pamatojoties uz RS biedru
pilnsapulces lēmumu 1990. gada 22. janvārī maina nosaukumu – Latvijas Rakstnieku savienība (LRS).

LRS ir profesionāla rakstnieku
organizācija, kas apvieno latviešu literatūras darbiniekus un Latvijā
dzīvojošos cittautu literātus. Šie nosacījumi attiecināmi arī uz latviešu
rakstniekiem ārzemēs.

LRS uzdevums ir aizstāvēt vārda brīvību un
LRS biedru profesionālās, ideālās, ekonomiskās un sociālās intereses un
tiesības.

LRS piedalās Latvijas republikas
kultūrpolitikas veidošanā. Pārstāvot republikas literātu intereses, LRS kā
juridiskai personai ir likuminiciatīvas tiesības un pienākums formulēt un
sniegt valdībai literātu tiesības un intereses aizstāvošus normatīvo aktu
projektus un ierosinājumus. Vairāk informācijas...