Studenšu korporācija "Daugaviete"

6 bildes


Vēsture

1921. gada 6. novembrī tika dibināta studenšu korporācija "Daugaviete". Dibināšanas sapulcē piedalījās 19 dažādu Latvijas Universitātes fakultāšu studentes.

1922. gadā korporācijā tika uzņemtas pirmās biedres.

1927. gadā tika dibināta "Daugavietes" filistru biedrība.

1931. gadā tika atklāts un iesvētīts korporācijas vapenis.

1940. gadā varas pārmaiņu dēļ korporācijas darbība tika izbeigta. Vācu okupācijas laikā "Daugavietes" darbība turpinājās neoficiāli.

1944. gadā, kad spēkā pieņēmās izceļošanas vilnis, daudzas korporācijas biedres līdz ar citiem latviešu bēgļiem nonāca Vācijā.

1945. gada 6. novembrī korporācijas darbība tika atjaunota Vācijā, DP nometnē Eslingenē. Hamburgā to atjaunoja 1946. gadā, bet Pinnebergā – 1951. gadā.

1948. gada 27. augustā korporācijas darbību trimdā atjaunoja oficiāli.

20. gadsimta 50. gados, biedrēm izceļojot no Vācijas uz mītnes zemēm, korporācijas darbība tika atjaunota, veidojot grupas un kopas ASV, Kanādā, Austrālijā, Jaunzēlandē, Lielbritānijā, Vācijā un Zviedrijā. Korporācijas darbību ārpus Latvijas vadīja Globālais prezidijs kopu rotācijas kārtībā.

1989.
gada 27. novembrī

tika atjaunota korporācijas darbība Latvijā.Darbības joma, principi, izpausmes

"Daugaviete" ir pirmā studenšu korporācija un sabiedriskā organizācija Latvijā, kuras biedres ir tikai sievietes.

Korporācijas mērķis ir pulcēt ap sevi augstskolu latviešu tautības studentes, kas domā nacionāli valstiski, kā arī audzināt tās par krietnām sabiedrības darbiniecēm un veicināt viņu garīgo un fizisko attīstību.

Korporācijas nosaukums cēlies no Daugavas vārda – kā Daugava apvieno Latvijas pilsētas un laukus, tā korporācija apvieno studentes no visiem Latvijas novadiem, kā Daugava viļņo, plūst un ir mūžīgi mainīga un dzīva, tā jaunās studentes nes dzīvību un radošo garu visur, kur vien tās iet un kam vien pieskaras.

"Daugavietes" krāsas ir violets, zaļš un zelts, savukārt korporācijas devīzes ir "Pars pro toto!" ("Viena par visām!"), "Par taisnību, daiļumu un visu cēlu!" un "Patientia vincit omnia!" ("Pacietība uzvar visu!").Citātu galerija

"Nacionāli domājošās studentes meklēja sev domu biedres, lai apvienotos organizācijā, kas jauno studenti sagatavotu akadēmiskās sievietes turpmākam darbam un sabiedriskai dzīvei, ejot jaunus, patstāvīgus ceļus. Un tā – 1921. g. 6. novembrī, 19 jaunas studentes pulcējāmies Latvijas augstskolas, vēlākās Latvijas universitātes, teoloģijas fakultātes klausītavā, lai dibinātu pirmo studenšu korporāciju – organizāciju, kas balstās uz demokrātiskiem principiem, apvienotiem ar stingru disciplīnu – lai kopējā sadzīvē, draudzībā un izpalīdzībā varētu veidoties pašas un palīdzēt izveidoties nākošām studentēm par pilnvērtīgām (arī sabiedriskam darbam sagatavotām) sievietēm. Augstskola deva zināšanas, bet nesagatavoja sabiedriskam darbam. Šīs zināšanas bija nākotnē jādod jaundibināmai studenšu korporācijai."
Anna Krebss. Atmiņas par laikmetu, kad dibinājās korporācija Daugaviete. Universitas, Nr. 58, 01.10.1986.

"Kad 1921. gada 6. novembrī Latvijas universitātes 6. auditorijā pulcējās 19 jaunas studentes, lai dibinātu pirmo studenšu korporāciju, tās ne sapņos nevarēja iedomāties, ka šī viņu izlolotā jaunā studenšu organizācija – korporācija D a u g a v i e t e – savas pastāvēšanas 50 gadu atceri svinēs lielajā pasaules metropolē Ņujorkā. Toreiz likās, ka nekas nevarēs traucēt mūsu jaunās valsts augšanu un veidošanos, ka mūsu Latvija būs un paliks vienmēr – tāpat kā mūsu likteņupe Daugava, kuŗas vārdu jaunās studentes atbalsoja korporācijas nosaukumā Daugaviete. Liktens bija lēmis citādi.
Kad 1971. gada 25. novembrī daugavietes pulcējās Ņujorkā 50 gadu jubilejas svinībām, mūsu brīvās Latvijas vairs nebija. Bet kaŗa briesmas un trimdas grūtības bija pārdzīvojuši Daugavietes pamata principi, devīzes un tradicijas. Šis mantojums, ko katra daugaviete bija iznesusi sev līdz trimdā, lai varētu nodot to jaunajai audzei, atmirdzēja tajā sirsnībā un skaistumā, kādu to pirms 50 gadiem bija radījušas D a u g a v i e t e s dibinātājas."
Korporācijas Daugavietes 50 gadi. Universitas, Nr. 29, 01.04.1972.Informācija

daugaviete.lv