Lija Bendrupe

14.04.1891 – nav zināms

Lija Bendrupe (1886–?), literāte. Publicējusi periodikā prozu un dzeju. 1920. gadu otrajā pusē bijusi viena no žurnāla "Zeltene" patstāvīgajām līdzstrādniecēm. Mirdzas Bendrupes māte.

Dzimšanas laiks/vieta

14.04.1891
Skujenes pagasts

Personiska informācija

Dzimusi 1886. gada 14. aprīlī (1928. gada 2. aprīlī izdotajā pasē kā dzimšanas gads "uz pers. izteikuma pamata" atzīmēts 1891. gads) Skujenes pagastā.
Mājskolotāja, kas jaunībā arī atdzejojusi.
1910. gada 23. oktobris: piedzimst meita Mirdza.
1914: pirmajam pasaules karam sākoties, ģimene bēgļu gaitās dodas uz Krieviju, dzīvo Maskavu.
1917: pēc vīra Paula Ludviga Bendrupa slimības un nāves, māte ar abām meitām atgriežas Latvijā.
1920. gada 5. aprīlis: laulības ar Paulu Buldinski.
1921: piedzimst dēls Pauls Buldinskis (gleznotājs, 1921–2009).
1922: piedzimst dēls Aleksandrs Buldinskis.
1929. gada 12. novembris: tiek šķirta Emīlijas Bendrupes un Paula Buldinska laulība.

Profesionālā darbība

Pirmie dzejo|i ar Emīlijas Baltgalves vārdu publicēti jau tad, kad viņa mācījās Ķēniņu ģimnāzijā Rīgā.
1920. gadi: bijusi viena no žurnāla "Zeltene" patstāvīgajām līdzstrādniecēm.

Citātu galerija

"Man bija ļoti interesanta māte, un es varēju izaugt tikai par kosmopolīti, jo mātes bibliotēkā bija visa klasika, to viņa bija sākusi krāt Rīgā, iedama skolā un beigdama Ķeniņa ģimnāziju. Viņa devās uz Maskavu bēgļu gaitās caur Pleskavu un atkal atpakaļ. un bibliotēku veda līdzi. Es biju tikko 5–6 gadus veca, kad jau lasīju krievu klasiku, frančus. Mana māte bija apbrīnojams cilvēks. Viena, tik bezgala vientulīga, tēvs nomira, kad man bija 5 gadiņi, un tēvs man bija bezgala labs. Ja māte mani stingrāk sabāra, tēvs paņēma vijoli un spēlēja, lai man dotu prieku."

Anita Rožkalne. Mirdza Bendrupe. Aiziet ir iet uz "aiz". Zvaigznes šūpolēs. R.: Preses nams, 1999, 110. lpp.

Saiknes

Mirdza Bendrupe - Meita

Dzimtais vārds

Emīlija Balgalve

Papildu vārdi

Lija Bendrupe–Buldinska

Izglītība

Annas Ķeniņas meiteņu ģimnāzija
Tērbatas iela 15/17, Rīga

Darbavieta

1926
Žurnāls "Zeltene" (1926–1940)
20. gados bijusi viena no žurnāla "Zeltene" patstāvīgajām līdzstrādniecēm.