Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija

Dibināta 1904. gada 20. jūnijā. Pēc 1905. gada
revolūcijas apspiešanas, 1906. gadā iestājās Krievijas Sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā kā autonoma partija Latvijas Sociāldemokrātija (LSD). 1918. gada maijā, radikalizējoties politiskajiem apstākļiem, LSD sašķēlās divās neatkarīgās partijās - LSD (lielinieki) un
LSDSP.