Kurzemes sieviešu apvienība

Kurzemes Sieviešu apvienība (KSA, 29.06.1926. - 24.07.1935.- 1940.) tika dibināta Liepājā, gadu pirms LSA Liepājas komisijas, ar mērķi: “visādi veicināt un sekmēt biedreņu materiālo labklājību, sievietes ekonomiskā un tiesiskā stāvokļa uzlabošanu un garīgās dzīves pacelšanu” 1935. gadā tika pārdēvēta par Latvju Sieviešu biedrību Kurzemē, apvienojot bijušo KSA, biedrību "Nākotnes Sieviete" un Liepājas mājturības veicināšanas biedrību. Biedrībai bija arī nodaļas Liepājas apriņķi, ka arī Ventspilī un Jelgavā.Biedrības priekšnieces: Evelīna Grāmatniece (1925-1932); Kate Budžāns (1932-1935?); Ženija Surmača (1936? -30.06.1939); Evelīna Grāmatniece (30.06.1939-11.04.1940); Anna Elke (11.04.1940.-17.06.1940.)