Evelīna Grāmatniece

22.04.1899 – 06.04.1985

Evelīna Grāmatniece (1899–1985) – literāte, sabiedriska darbiniece. Dzimusi Kurzemē. Liepājā bijusi aktīva sabiedriska darbiniece un pilsētas domniece, darbojusies kā žurnāliste laikrakstā "Kurzemes Vārds". Pirmās literārās publikācijas ar pseidonīmu Sibilla kopš 1915. gada. 1944. gada devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kopš 1949. gada dzīvoja Bostonā. Dzeju krājums "Saulrieta gaismā" (1974) izdots ar Sibilas-Evelīnes Dūkas vārdu, bieži iestudēta luga "Jaunsaimnieka līgava".

Birth time/place

22.04.1899
Krotes pagasts
Stūra mājas.

Place/time of death

06.04.1985
Džamaikpleina

Personal information

Dzimusi lauksaimnieka ģimenē.
Precējusies ar Kurzemes laikraksta "Kurzemes Vārds" izdevēju un redaktoru Kristapu Grāmatnieku (1888–1964).
Bostonā apprecējusies otrreiz ar sabiedrisko darbinieku Frici Dūku.

Vācijā bēgļu laiku aizvadīja franču pārvaldes zonā.

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA1915: pirmā publikācija – dzejolis „Piesnigušā mežā” laikrakstā "Jauno Latviešu Avīžu literāriskā pielikumā” 30. janvārī.
1918–1936: regulāri publicējusi dzejoļus, ludziņas, stāstus, tēlojumus, tulkojumus, rakstus preses izdevumos. Visvairāk publicējusies laikrakstā "Kurzemes Vārds", kur rodami daudzi viņas stāsti, noveles, dzejojumi, tulkojumi, publicistiski raksti. Liela daļa literāro tekstu palikuši periodikas lappusēs, grāmatā nav izdoti.
LITERĀRIE DARBI
1974: dzejas krājums "Saulrieta gaismā".
SABIEDRISKĀ DARBĪBA
Liepājā savā laikā bija pazīstama gan kā sabiedriska darbiniece un pilsētas domniece, gan kā žurnāliste.
LUGU IESTUDĒJUMI TEĀTRĪ
Latvijā lugas iestudējušas amatieru kopas provincē – Slokā, Alūksnē, Rugājos un citur.
1932: komēdija "Stikla kurpīte" iestudēta Liepājas Jaunā teātrī.
1936: komēdija "Jaunsaimnieka līgava" iestudēta Liepājas pilsētas drāmas un operas teātrī.
1946: komēdija "Jaunsaimnieka līgava" iestudēta Augsburgas (Vācija) Latviešu teātrī.
1946: komēdija "Jaunsaimnieka līgava" iestudēta Neinburgas (Vācija) latviešu dramatiskajā kopā.
1949: komēdija "Jaunsaimnieka līgava" iestudēta Bredfordas (Anglija) DV dramatiskajā kopā.
1952: komēdija Jaunsaimnieka līgava" iestudēta Minhenes (Vācija) Mozahas nometnes dramatiskajā kopā.
1954: komēdija "Jaunsaimnieka līgava" iestudēta Detroitas (ASV) dramatiskajā kopā.
1956: komēdija "Jaunsaimnieka līgava" iestudēta Niagāras (ASV) DV nodaļas dramatiskajā kopā.
1956: komēdija "Jaunsaimnieka līgava" iestudēta Oldenburgas (Vācija) DV drāmas kopā.
1959: komēdija "Jaunsaimnieka līgava" iestudēta Memmingenas (Vācija) Latviešu teātra kopā.

Quotes

PĀR EVELĪNAS GRĀMATNIECES PERSONĪBU UN SABIEDRISKO DARBĪBU"Liepājā Evelīnei pavērās plašs darba lauks, apgarots ar dziļu patriotismu, un viņa kļuva par vienu no izcilākām personām Liepājas sabiedriski-politiskā gaisotnē. Kā pašu pirmo sievieti viņu ievēlēja Liepājas pilsētas valdē, kur aizstāvēja latviešu sievietes tiesības. Evelīnu saistīja arī literatūra, un viņa rakstīja dzejoļus ar Sibilas vārdu, kas ir izkaisīti Kurzemes presē. Pašus pēdējos dzejoļus, kur dominē dzīves atziņas un filozofiskas pārdomas par mūžu, izdeva 1974. g. Bostonā. Šai grāmatai ir nosaukums "Saulrieta Gaisma". Viņa arvien ir domājusi par savu dzimto pusi - Kurzemi un to apdzejojusi. Latvijas laika viņa sarakstījusi vairākas lugas: "Jaunsaimnieka līgava", "Precinieki", "Stikla kurpīte" u. c. Dažas no tam ir uzvestas uz Vācijas DP nometņu skatuvēm un nesen pat Kanādā."

Liepiņš, Oļģerts. Dižai kurzemniecei mūžībā aizejot. Laiks, 1985, 20. apr.
PAR DZEJAS KRĀJUMU "SAULRIETA GAISMĀ" (1974)"Apskatāmais krājums tādēļ aptver ilgu radīšanas posmu, lai gan vairums dzejoļu liekas rakstīti tieši pēdējos gados, autorei ieejot dzīves saulrieta gaismā. Šī ieiešana ir viens no krājuma galvenajiem tematiem, īpaši pirmajā nodaļā Dzīvībai. Patiesa, īsta, sirsnīga dzeja."

Grīslītis, Gundars. Sirsnīga dzeja. Latvija Amerikā, 1975, 21. jūn.

Occupations

Name at birth

Vindava

Pseudonym

Sibila *

Additional names

Dūka

Residence

Bostona

1945–1949
Rāvensburga

Education

Krote Primary School
Krotes muiža
Mācības vidusskolā pārtrauca 1. pasaules karš.

Working place

Laikraksts "Kurzemes Vārds"
Liepāja
Līdzstrādniece.

Service

1931
Liepājas dome
Liepāja
Ievēlēta par domnieci 1931. gada 28.-29. marta Liepājas domes vēlēšanās no Liepājas Sieviešu saraksta, Saraksta Nr. 18.

Travelled

1956
Austrālija

Buried

Bostona
Apglabāta Ģetzemenes kapos.