Katrīne Buteniece

09.12.1884 – nav zināms

Katrīne Buteniece (1884–?) – sabiedriskā darbiniece, veikala īpašniece Rīgā. Beigusi kā eksterne Irkutskas Chanunova ģimnāziju. Dzīvojusi Irkutskā, Čitā, Harbinā, Vladivostokā un Japānā. Strādājusi turīgu uzņēmēju ģimenēs par guvernanti. Karam sākoties atgriezusies Verhņeudinskā, vēlāk Irkutskā, kur piedalījusies bēgļu komitejas un latviešu draudzes noorganizēšanā. Nodibinoties padomju valdībai arestēta, jo bijusi Irkutskas nacionālās padomes valdes locekle, un kā ķīlniece atsūtīta uz Latviju. Pēc tam darbojusies Kurzemes sieviešu apvienības valdē Liepājā. Bijusi latviešu evanģēliskās brāļu draudzes biedre, drēbnieču un šuvēju trūcīgo palīdzības biedrības "Glāsts" revīzijas komisijas priekšsēde, Rēriha muzeju draugu biedrības biedre, Latvijas sieviešu biedrības dibinātāja un sekretāre; kā arī laikraksta "Sievietes Balss" atbildīgā redaktore.Katrīnes Butenieces dienasgrāmata, kas rakstīta no 1904. līdz 1924. gadam glabājas Latviešu folkloras krātuves Autobiogrāfiju krājumā. Kolekcijas numurs – LFK Ak 223. Avoti: Latvijas vadošie darbinieki. Latvju kultūrvēsturiskā apgāde, 1935, 97. lpp.

Birth time/place

09.12.1884
Nīca

Personal information

Tēvs Miķelis, māte Ilze, dz. Strunga strādnieki. Brālis Pēteris Butenieks, uzņēmējs.

Additional names

Butenieks

Residence

Čita

Vladivostoka

Japāna

26.10.1904–05.3.1907
Liepāja

19.03.1907–21.10.1909
Irkutska
1907. gadā strādā par šuvēju.

26.10.1909–12.5.1910
Harbina

09.07.1910–07.9.1911
Harbina

10.09.1911–25.9.1911
Irkutska

26.09.1911–26.4.1912
Ulanude
Toreiz – Verhņeudinska.

16.05.1912–05.8.1912
Liepāja

22.08.1912–10.1.1914
Irkutska

1927
Rīga

Working place

1906
Liepājas teātris
Teātra iela 4, Liepāja
Sufliere

1933–1936
Laikraksts "Sievietes Balss"
Atbildīgā redaktore

Education

30.06.1917
Irkutska
Beigusi kā eksterne Irkutskas Chanunova ģimnāziju.

Detention

02.1920
Irkutska