Veronika Asere

4 bildes

21.05.1881 – 11.11.1949

Veronika Asere (1881–1949) – pianiste, pedagoģe. Mūziku sākusi apgūt no astoņu gadu vecuma privātskolotāja vadībā. Pēcāk mācījusies Rīgā A. Vallenburgeres 1. šķiras sieviešu ģimnāzijā, paralēli tam privāti apgūstot klavierspēli. Mūzikas izglītību turpinājusi Pēterburgas mūzikas skolā, vēlāk kā eksterne beigusi Latvijas Konservatorijas klavieru klasi. Jaunības gados daudz koncertējusi Rīgas Latviešu biedrībā un citur, tad pievērsusies mūzikas pedagoģijai un līdz pat mūža beigām strādājusi Latvijas Konservatorijā. 1949. gadā V. Aserei piešķirts LPSR Nopelniem bagātās mākslas darbinieces goda nosaukums.

Dzimšanas laiks/vieta

21.05.1881
Bērzone

Miršanas laiks/vieta

11.11.1949
Rīga

Personiska informācija

Bērnību pavadījusi vecāku lauku saimniecībā.

Profesionālā darbība

Veronikas Aseres klavieru klasi beiguši tādi mākslinieki kā dziedātāja Žermēna Heine-Vāgnere, lietuviešu komponists, pianists un ērģelnieks Jozs Kaross, operas un baleta diriģents Jānis Hunhens, vokālās mākslas vecmeistars Aleksandrs Viļumanis, kordiriģents un ērģelnieks Jānis Dreimanis, dziedātāja Olga Blumberga un daudzi citi.

Citātu galerija

"Jaunā pianiste bieži uzstājās Latviešu biedrības rīkotajos koncertos. Savu pirmo patstāvīgo koncertu sniedza Pēterburgas klausītājiem 1913. gadā. Jau šajos gados Veronika Assere parādīja sevi kā lietpratīgu mūziķi arī pedagoģiskajā laukā. Viņas mājas muzikālajos vakaros biežs ciemiņš bija komponists Jāzeps Vītols, kas 1919. gadā aicināja pianisti kļūt par obligāto klavieru klases pedagogu jaundibinātajā Latvijas konservatorijā.
Komponists veltīja pianistei ceturto variāciju no skaņdarba klavierēm "Variācijas – portrejas" (54. opuss). Laikabiedri izteikušies, ka šis mazais muzikālais tēlojums pilnīgi atbilstot Veronikas Asseres raksturam un personībai.
Būdama to mūziķu pulkā, kurus Jāzeps Vītols pulcināja ap sevi mācību spēku darbā, V. Assere pilnībā izprata, cik svarīgi ir jebkuram topošam mūziķim apgūt klavierspēles pamatus. Viņa veidoja tādas mācību programmas, kur galvenā uzmanība bija vērsta uz klasiskās mūzikas materiālu apgūšanu."
Renē Salaks. Vecmeistari
atceroties
. Literatūra un Māksla, Nr. 23, 05.06.1981.

Dzimtais vārds

Hausmanis

Papildu vārdi

Asser, Assere, Asaris, Asare

Izglītība

Somija
Mūzikas izglītību papildinājusi daudzos ārzemju braucienus, tai skaitā pie A. Reizenauera Somijā.

1889
Bērzone
No 8 gadu vecuma apguvusi mūziku privātskolotāja vadībā.

1892–1898
A. Vallenburgeres 1. šķiras sieviešu ģimnāzija
Rīga
Paralēli mācībām privāti apguvusi klavierspēli.

1902–1917
Pēterburgas mūzikas skola
Sanktpēterburga
Apguvusi klavierspēli pie J. Borovkas.

1928
Latvijas Konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Kā eksterne beigusi klavieru klasi.

Darbavieta

1919–1949
Latvijas Konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Klavieru nodaļas mācībspēks.

1926
Rīgas Tautas konservatorija
Rīga
Klavierspēles pasniedzēja.

1929
Latvijas Konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Vecākā docente.

1943–1944
Latvijas Konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Dekāne.

1947
Latvijas Konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Profesore.

1948–1949
Latvijas Konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Katedras vadītāja.

Apglabāts

1949
Rīgas Pirmie Meža kapi