Rīgas Tautas konservatorija

Jāzepa Mediņa vārdā nosauktā mācību iestāde dibināta 1927.gada septembrī kā "Latviešu tautas konservatorija" un tika izveidota uz muzikālās studijas bāzes, kas savukārt darbojās kopš 1924.g.

1929. gadā konservatorija sadalījās vairākās reģionālās tautas konservatorijās un Rīgā palika "Rīgas tautas konservatorija".

1941.gada 24.apr.ar LPSR Tautas Komisāru Padomes lēmumu nr. 636 un 29.apr. pavēli nr. 228 mācību iestāde tika nosaukta par Valsts Rīgas mūzikas skola.

1947.gada 14.jūnijā ar LPSR Ministru Padomes lēmumu nr. 480 skolu nosauc J.Mediņa vārdā.

Latvijas Valsts konservatorijas Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskola tika dibināta saskaņā ar LPSR Ministru Padomes 1950. gada 6. aprīļa lēmumu nr. 375, apvienojot Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolu un Latvijas Valsts konservatorijas mūzikas vidusskolu. Skola sagatavo mūzikas speciālistus ar vidējo speciālo izglītību un mūzikas skolas pedagogus.