Olga Dzelzīte

4 bildes

01.06.1897 – 10.09.1985

Olga Dzelzīte (1897–1985) – advokāte, juriste, sabiedriskā darbiniece. Studējusi tieslietas Petrogradas Universitātē, vēlāk Latvijas Universitātē. Starpkaru posmā Latvijā strādājusi kā zv. advokātu palīdze, vēlāk zv. advokāte. Otrā pasaules kara laikā devusies bēgļu gaitās, iesaistījusies bēgļu organizācijās. No 1946. gada Starptautiskās bēgļu organizācijas juriste.

Dzimšanas laiks/vieta

01.06.1897
Rīga

Miršanas laiks/vieta

10.09.1985
Taritauna

Personiska informācija

Dzimusi septiņu bērnu ģimenē. Tēvs – Mārtiņš Rotbergs, pēc nodarbošanās bija namsaimnieks un meistars fabrikā, māte – Elizabete Rotberga (dzimusi Bērziņa).
Skolas gaitas uzsākusi Rīgā. Saņēmusi stipendiju par labu mācīšanos, varēja apmeklēt vidusskolu bez maksas.
1915: ģimene pārceļas uz Pēterburgu 1. pasaules kara dēļ.  
1917: ar zelta medaļu pabeigusi Zjablovas privātģimnāziju un iestājusies Sanktpētērburgas Universitātes Juridiskajā fakultātē.
1918: atgriezusies Latvijā.
1918–26: turpinājusi tieslietu studijas Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē.
1919: apprecējusies ar zv. advokātu Kārli Dzelzīti (1892–1982). Konvertējusies no pareizticības luterticībā.
1919: piedzimst dēls Linards Juris.
1935: laulība šķirta, dēls ar tiesas spriedumu atstāts mātes audzināšanā.
Daudz ceļojusi pa Eiropu, aktīvi piedalījusies neatkarīgās Latvijas sabiedriskajā dzīvē, interesējusies par mākslu, literatūru.
1944: ar dēlu devusies bēgļu gaitās uz Vāciju. Vispirms nonākusi Vīnē, pēc tam Berlīnē un tad lielākajā amerikāņu pārvaldes zonas nometnē Eslingenā, kur IRO viņu kā juristi piesaistīja bēgļu lietās.
1951: ar dēlu izceļojusi uz ASV, dzīvoja Ņujorkas tuvumā Taritaunā.

Avots: Olga Dzelzīte Mūžībā. Laiks, Nr. 94, 23.11.1985.
Kalniņa, Vija. Otīlija Ķempele un Olga Dzelzīte: Latvijas pirmās advokātes. Jurista Vārds, Nr. 12, 24.03.2020.

Profesionālā darbība

1919: sākusi strādāt par sekretāri sava vīra K. Dzelzīša birojā. 
1926. gada 22. septembrī: pēc studiju pabeigšanas Latvijas Universitātē, tikusi uzņemta advokatūrā par advokāta palīdzi. 
1936. gada 11. martā: uzņemta zvērinātu advokātu skaitā.

Viņas specialitāte bija sieviešu tiesības: alimentu un laulības šķiršanu lietas. Savu advokātes darbu viņa veica kopā ar franču valodas studijām un beidza Rīgas franču valodas institūtu.
Otrā pasaules kara padomju un vācu okupācijas laikā turpina darboties kā advokāte, vēlāk dodas bēgļu gaitās, kā juriste iesaistās Starptautiskās bēgļu organizācijas darbā. Vēlāk Latviešu juristu apvienības ASV kasiere.


LITERĀRĀ DARBĪBA


1928: tulkojusi no franču valodas Žorža Bēra un Luija Verneiļa komēdiju 3 cēlienos "Advokāte Bolbeka un viņas vīrs". Luga iestudēta vairākos Latvijas teātros: 1928. gada 8. novembrī: Dailes teātrī iestudējis režisors Eduards Smiļģis; 1929: Ceļojošais teātris Teodora Lāča režijā; 1929. gada 8. februārī: Liepājas Jaunais teātris Alfrēda Zommera režijā; 1932. gada 7. februārī: Ventspils latviešu teātris Jāņa Stakles režijā.


Citātu galerija

"Olga Dzelzīte – viena no pirmām sievietēm-zvērinātām advokātēm Latvijā. Viņa bija plaši pazīstama un iecienīta gan kollēgu, gan klientu starpā, un ar gandrīz leģendāru priekšzīmi neatkarīgās Latvijas jaunajām jurisprudences studentēm. (..) Olga Dzelzīte aktīvi piedalījās neatkarīgas Latvijas sabiedriskajā dzīvē, interesējas par mākslu, literatūru, daudz ceļoja pa Eiropu. Intelekts viņā apvienojās ar siltu atsaucību cilvēkiem un daudz personīga šarma. Daudziem viņa paliks atmiņā kā mūsu pirmā Preses balles karaliene."

Olga Dzelzīte Mūžībā. Laiks, Nr. 94, 23.11.1985.


Arī Latvijā 20. gadsimtā sievietes sāka strādāt sākumā par zvērināta advokāta palīdzēm, bet vēlāk arī par zvērinātām advokātēm. Ievērojamākās no tām bija Otīlija Ķempele un Olga Dzelzīte, kuras ne tikai sevi pierādīja zvērināta advokāta darbā, bet bija arī sabiedrībā mīlētas savas personības un sabiedrisko aktivitāšu dēļ."

Kalniņa, Vija. Otīlija Ķempele un Olga Dzelzīte: Latvijas pirmās advokātes. Jurista Vārds, Nr. 12, 24.03.2020.

Saiknes

Dzimtais vārds

Olga Rotberga

Izglītība

–1926
Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Ar tiesību maģistres grādu beidza Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāti.

–1936
Rīga
Ieguva zvērināts advokātes tiesības. Specializējās sieviešu tiesībās - alimentu un šķiršanās lietās.

Rīga
Beigusi Rīgas Franču institūtu.

–1917
O. Zjablovas sieviešu ģimnāzija Petrogradā
Sanktpēterburga

1917–1918
Petrogradas Universitāte
Juridiskā fakultāte.

Darbavieta

–1926
Rīga
zv. advokāta K. Dzelzīša sekretāre.

22.09.1926–1936
Rīga
zv. advokāta J. Šmita palīdze

1936–1944
Rīga
Strādāja par zvērinātu advokāti.

1946–1946
Starptautiskā bēgļu organizācija
Eslingene pie Nekāras
juriste pārvietot personu izmeklēšanas lietās

1960–1980
Latviešu juristu apvienība ASV
kasiere

Ceļojums

Francija

Emigrē

1915
Sanktpēterburga
Petrograda

02.10.1944
Vācija
Devās bēgļu gaitās, nonāca Vīnē, pēc tam Berlīne un Eslingenā.

1946
Eslingene pie Nekāras
Iesaistījās darbā pie IRO kā juriste DP izmeklēšanas lietās.

12.1951
Amerikas Savienotās Valstis
Izceļoja gada beigās, Ņujorkā ieradās 1952. gada sākumā.

Dzīvesvieta

1927
Francija

1944–1951
Vācija

1952–1985
Taritauna

Dalība organizācijās

1952
Amerikas Savienotās Valstis
Darbojās Latviešu juristu apvienībā.