Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte

1919. gadā tika uzsākts darbs pie Latvijas Universitātes (Latvijas Augstskolas) Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes izveides.1940. gadā fakultāte beidza pastāvēt un tās vietā izveidoja Ekonomikas un Juridisko fakultāti.