Margrieta Celmiņa

2 bildes

nav zināms

Margrieta Celmiņa (1897-1983) – gleznotāja.

Citātu galerija

Margrietas Celmiņas darbu nav daudz, apjomīgākā da|a glabājas Birumu ģimenes miteklī. Savā darbīgajā mūžā Margrieta Celmiņa radījusi ap tūkstoš gleznu. Darbu, saprotams, būtu vēl vairāk, ja vien padomju vara nebūtu likusi ciest gleznotājai, kā bija jāpārcieš krievu varmācība vai visai Celmiņu ģimenei. Arī valodniece leva Celmiņa pavadīja ieslodzījumā daudzus gadus. Gaujienas mācītāju Ati Jaunzemu 1941. gadā Salaspilī krievi bez tiesas nošauj. Mācītājs ir mākslinieces māsas Biru tas Celmiņas vīrs. Margrieta Biruma, mācītāja meita, Apsīšu Jēkaba mazmeita un gleznotājas krustmeita, netaisnu sodu izcietusi Magadanā. Un līdzīga varmācība bija jāpārcieš Marijai Grotai, gleznotājas māsai, tiesu darbinieka Jēkaba Grota dzīvesbiedrei. Grotu meita Annemarija bija rakstnieka Valentīna Jākobsona sieva. Tikai Gustavam Celmiņam, pret ko iau Kārla (Ulmana valdība Pērkoņkrusta dēļ, izdevās no krievu mesiāniskiem spaidiem izvairīties. Un arī gleznotājas māsai Ilzei Vanadziņai, nokļūstot Zviedrijā, ciešanas iet secen.

Jānis Liepiņš. Celmiņu dzimtas poētiskākā atvase. Latvija Amerikā, Nr.42 (27.10.2007)

Saiknes

Atis Jaunzems - Svainis
Ieva Celmiņa - Māsa
Maija Celmiņa - Svaine