Anna Brodele

4 bildes

16.09.1910 – 29.09.1981

Anna Brodele (1910–1981), rakstniece. Sākusi publicēties žurnālā "Domas" (1927); vēlāk tikusi arestēta un notiesāta par darbošanos komunistiskajā pagrīdē un nelegālās literatūras izplatīšanu. 2. Pasaules kara sākumā evakuējusies uz Jaroslavļas apgabalu, pārcēlusies uz Ivanovu, kur rakstījusi dzejoļus un viencēlienus LPSR Valsts mākslas ansamblim. Pēc atgriešanās Latvijā, turpinājusi rakstīt lugas, kas galvenokārt veltītas kolhozu tēmai. No prozas darbiem pazīstamākie ir garstāsts "Marta" (1950) un "Zilais zvirbulis" (1965). Prozas centrā sieviešu tēli, prasmīgi sižetiskie risinājumi, patiess pārdzīvojumu tēlojums, dzīvs dialogs, taču kopumā darbi ilustrē ideoloģiskos uzskatus, vairāk tēlojot vēlamo nekā reālo dzīvi. Rakstījusi arī stāstus bērniem un publicistiku.

Dzimšanas laiks/vieta

16.09.1910
Taurauģe

Miršanas laiks/vieta

29.09.1981
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi mežsarga Jūlija Kalvišķa ģimenē.
Beigusi Viesītes pamatskolu.
1924–27: mācījusies Jēkabpils vidusskolā.
No 1927: dzīvojusi Rīgā un darbojusies komunistiskajā pagrīdē, izplatījusi nelegālo literatūru.
1932: tikusi arestēta un notiesāta uz 3 gadiem 6 mēnešiem, sodu izcietusi Rīgas Termiņcietumā un Jelgavas cietumā.
1937. gada 8. septembris: laulības ar Jāni Kupši (bijušais politieslodzītais, kritis kaujā 1941. gadā).
1940–41: strādājusi VAPP tehnisko rakstu apgādā, bija laikraksta "Padomju Latvija" līdzstrādniece un žurnāla "Sarkanā Palīdzība" tehniskā redaktore.
1941: evakuējusies uz Jaroslavļas apgabalu, strādājusi kolhozā.
1942: pārcēlusies uz Ivanovu, rakstījusi dzejoļus un viencēlienus LPSR Valsts mākslas ansamblim.
1942–44: studente M. Gorkija Literatūras institūtā, uz kurieni viņu nosūtīja Rakstnieku savienība kvalifikācijas apguvei.
1943. gada 12. septembris: laulības ar Jāni Brodeli.
No 1944. gada rudens: strādājusi Jaunatnes teātrī par literarās daļas vadītāju, arī par redaktori Kinematogrāfijas ministrijā.
Kopš 1948: nodarbojas tikai ar rakstniecību.

Profesionālā darbība

1927: pirmā publikācija – dzejoļu kopa žurnālā "Domas" (10. nr.).

Lugas
"Trīs viencēlieni" (1945)
"Upesciema pavasaris" (grāmatā un teātrī 1948)
"Skolotājs Straume" (teātrī 1948, grāmatā 1949)
"Zelta druva" (grāmatā un teātrī 1949)
"Dedzīgās sirdis" (grāmatā un teātrī 1951)
"Avārija" (grāmatā un teātrī 1954)
"Dace meklē laimi" (teātrī 1955, grāmatā 1956) (dziesmuspēle)
"Nemirstīgā jaunība" (1958)
"Mana trauslā meitene" (1964)


Dzeja
"Brīvā dzimtene" (1946)

Proza
"Stiprie cilvēki" (1946) (stāstu krājums)
"Marta" (garstāsts) (grāmatā un teātrī 1950, pirmpublicējums periodikā ar nosaukumu "Martas dienasgrāmata" 1949, luga ar nosaukumu "Stundu pirms ausmas" periodikā 1950)
"Ar sirdi un asinīm" (romāns) (1956, ekranizēts ar nosaukumu "Ilze")
"Uzticība" (romāns) (1962)
"Klusā pilsētiņa" (romāns) (1967)
"Zilais zvirbulis" (garstāsts) (1965, čehu TV filma 1972)
"Tas ir mans laiks" (1969) (garstāsta "Zilais zvirbulis" turpinājums)

Citātu galerija

"Stāstu krājumā "Stiprie cilvēki" (1946) tēlota latviešu dzīve evakuācijā. Brodeles lugās tēlotas galvenokārt lauku dzīves pārvērtības, slavināts darbs kolhozā. Mākslinieciski šīs lugas ir vāji izstrādātas, tipiski personības kulta laika darbi ar krasu personu sadalījumu pozitīvajos un negatīvajos. Brodeles darbība prozā sākās ar garo stāstu "Marta" (1950, pirmpublicējums periodikā ar nosaukumu "Martas dienasgrāmata" 1949) par kādas meitenes ceļu uz revolucionāro kustību. Stāstam ir autobiogrāfiska ievirze. Arī romānu "Ar sirdi un asinīm" (1956, ekranizēts ar nosaukumu "Ilze") un "Uzticība" (1962) centrā ir sieviešu tēli; tajos prasmīgi risināti sižetiskie notikumi, patiess pārdzīvojumu tēlojums, dzīvs dialogs, taču kopumā tie ilustrē valdošās ideoloģijas uzskatus, vairāk tēlo vēlamo nekā reālo dzīvi, tajos īpaši akcentētas šķiriskās pretrunas, uzsvērts pozitīvo varoņu entuziasms. Romānā "Klusā pilsētiņa" (1967) tēlota mazpilsēta 30. gados, krasas šķiru pretrunas, satīriski atveidoti mantīgo šķiru pārstāvji. Viens no spilgtākajiem Brodeles darbiem ir garais stāsts "Zilais zvirbulis" (1965, čehu TV filma 1972) un tā turpinājums "Tas ir mans laiks" (1969), kurā tiešāk dokumentēta sava laika reālā dzīve. Stāsta centrā ir meitene, kas asi izjūt sabiedrībā pastāvošās pretrunas starp vārdiem un darbiem un mokoši meklē savu vietu dzīvē."

Astrīda Vite. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.

Nodarbes

Dzimtais vārds

Anna Elizabete Kalvišķe

Pseidonīms

Anna Pūķis

Papildu vārdi

Anna Kupše

Dzīvesvieta

1927
Rīga

1941–1942
Jaroslavļa

1942
Ivanova

1943–1944
Maskava

1944
Rīga

Darbavieta

1927–1930
Rīga
Strādā gadījuma darbus. Daļu laika ir bezdarbniece.

1930–1932
Rīga
Strādniece Padomju tirdzniecības flotes ēdnīcā Rīgas ostā.

1940–1941
Rīga
VAPP tehnisko rakstu apgāds.

1940–1941
Rīga
Laikraksta "Padomju Latvija" līdzstrādniece.

1940–1941
Žurnāls "Sarkanā Palīdzība"
Rīga
Tehniskā redaktore.

1941
Jaroslavļa
Strādājusi kolhozā.

05.1942–9.1942
Ivanova
Strādājusi Latvijas PSR Mākslas ansamblī.

1944
Latvijas PSR Valsts Jaunatnes teātris
Rīga
Literārās daļas vaditāja.

1944–1948
Rīga
Kinematogrāfijas ministrija, redaktore.

Apcietinājums

1932
Rīgas Termiņcietums
Laktas iela 2/4, Rīga
Arestēta un notiesāta uz 3 gadiem un 6 mēnešiem. Sodu izcietusi Rīgas Termiņcietumā un Jelgavas cietumā.

1932
Jelgava
Arestēta un notiesāta uz 3 gadiem un 6 mēnešiem, sodu izcietusi Rīgas Termiņcietumā un Jelgavas cietumā.

Emigrē

1941–1942
Jaroslavļa

Dalība organizācijās

1941–1981
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedre

Ceļojums

03.1979–4.1979
Somija
Brauciens pēc personīga ielūguma.

Apglabāts

03.10.1981
Raiņa kapi