Anna Ašmane-Sietiņsone

7 bildes

27.07.1885 – 16.07.1967

Anna Ašmane-Sietiņsone (1885–1967) – pianiste, mūzikas un ritmikas pedagoģe. Beigusi klavierspēles klasi Rīgas Ķeizariskajā mūzikas skolā, pēcāk studējusi mūzikas audzināšanas metodiku Ž. Dalkroza ritmikas institūtā Vācijā. Atgriežoties Latvijā, daudz koncertējusi kā soliste, uzstājusies arī kā pavadītājpianiste, tomēr galvenokārt darbojusies mūzikas pedagoģijā. 1922. gadā dibinājusi mūzikas un ritmikas skolu Rīgā, veidojot skolas nodaļas arī citās Latvijas pilsētās. Skola ar panākumiem darbojusies līdz 1942. gadam, un tās audzēkņu vidū rodami daudzi vēlāku gadu mākslinieki un kultūras darbinieki. Popularizējusi Ž. Dalkroza metodi arī presē. Par nopelniem mūzikas pedagoģijā apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni (1935).

Dzimšanas laiks/vieta

27.07.1885
Rīga

Miršanas laiks/vieta

16.07.1967
Santa Barbara

Personiska informācija

Uzaugusi kā vienīgais bērns diezgan pārtikušā ģimenē. Tēvs lielāko mūža daļu nodienējis par robežsargu eskadrona vaktmeistaru, māte – mājsaimniece.

1911. gada 21. augustā noslēgta pirmā laulība ar Paulu Ašmani. Laulībā 1914. gadā dzimis dēls Francis. 

1936. gada 16. oktobrī otrā laulība ar Aleksandru Sietiņsonu.

Citātu galerija

PAR ANNAS AŠMANES MŪZIKAS UN RITMIKAS SKOLU

"Annas Ašmanes mūzikas un ritmikas skola jau daudzus gadus ar krietnām sekmēm darbojas, audzinot bērnos sava ķermeņa un gribas disciplīnu, daudz laba paveicot arī tīri muzikālā nozīmē, jo audzēkņi piesavinās citkārt diezgan sarežģītos mūzikas pamatelementus organiski, it kā nemanot, rotaļājoties."

Knuts Lesiņš. Annas Ašmanes skolas audzēkņu rīts. Brīvā Zeme, Nr. 50, 02.03.1938.

"Vērojot Annas Ašmanes skolas audzēkņu uzvedumus 10. maijā, Rīgas Latviešu biedrībā, nācās pārliecināties par šīs skolas visai teicamu uzdevumu: audzināt bērnus mākslai caur mākslu, pielietojot prof. Žak-Dalkroza ritmikas audzināšanas metodes, panākt audzēkņu ķermeņa un gara saskaņotu attīstību. Kundze Ašmane, ar speciālu izglītību klavieru spēlē un ritmikā, ir daudzpusīgi apveltīta skolotāja, kas apvieno vairākas mākslas disciplīnas: pasniedz mūziku, ritmiku, plastiku u. c. kustību mākslas, pie tam viņa ir ari laba bērnu dvēseles dzīves pazinēja un audzinātāja." 

V. Mūrnieks. Annas Ašmanes muzikas un ritmikas skolas vakars. Rīgas Vēstnesis, Nr. 21, 23.05.1940.PAR Ž. DALKROZA METODES POPULARIZĒŠANU

"Ar Annas Ašmanes vārdu pie mums saistīta slavenā muzikālās audzināšanas reformētāja Žak-Dalkroza muzikāli ritmiskās audzināšanas metodes ievešana un popularizēšana. Ja pie mums gan nav panākts tas, ko realizējušas daudzas Šveices, Francijas, Vācijas skolas, ievedot Dalkroza ritmisko audzināšanu skolas darbā, tomēr Annas Ašmanes nenogurstošā neatlaidība un lielā sava darba māka ir spējusi radīt plašu interesi par šo metodi un ievadīt daudzus jauniešus šajā daiļajā apzinātu ķermeņa kustību ritmiskajā harmonijā."

Anna Ašmane 25 gadus dalkrozistes darbā. Mūzikas Apskats, Nr. 5, 01.05.1935.PAR ANNAS AŠMANES MŪŽA NOGALI

"Visu savu 82 gadu gaŗo mūžu [..] līdz aiziešanai no šīs pasaules Anna Ašmane ar lielu mīlestību kalpoja mūzikai. Pat ciešot no vecuma kaitēm un sirds vājuma, viņa Santa Barbarā vēl pasniedza dažiem audzēkņiem klavieŗstundas: tie atbrauca ar automašīnu viņai pakaļ un aizveda uz savām mājām. Būdama bez piederīgajiem tālajā Kalifornijā, viņa sadraudzējās ar klavieŗu firmu pārstāvja Štrausa ģimeni, kuŗas bērni arī bija aizgājējas pēdējie audzēkņi un izvadīja savu skolotāju pēdējā gaitā ar pašu mūzikas skaņām, kamēr viņu tēvs kārtoja visas izvadīšanas lietas. Anna Ašmane bija izcila skolotāja; viņas audzēkņi ātri progresēja, daži no viņiem pat uzstājās atklātos koncertos, radiofonā un televīzijā."

Alīse Dzirkale-Cenne. Pēdējā tikšanās Santa Barbarā. Latvija Amerikā, Nr. 64, 12.08.1967.


Saiknes

Austra Mētere–Ozola - Skolniece
Erna Garūta-Reinvalde - Skolniece
Knuts Lesiņš - Skolnieks
Lauma Reinholde - Skolniece
Lilija Herlinga - Skolniece
Mirdza Griķe - Skolniece
Paula Brīvkalne - Skolniece
Volfgangs Dārziņš - Skolnieks

Dzimtais vārds

Sēlis

Papildu vārdi

Margareta

Izglītība

–1910
Rīgas Ķeizariskā mūzikas skola
Rīga
Beigusi klavierspēles klasi.

–1926
Ž. Dalkroza ritmikas institūts
Parīze
Studējusi mūzikas audzināšanas metodiku.

–1926
Ž. Dalkroza ritmikas institūts
Ženēva
Studējusi mūzikas audzināšanas metodiku.

1911–1914
Ž. Dalkroza ritmikas institūts
Hellerava
Studējusi mūzikas audzināšanas metodiku.

Dzīvesvieta

1885–1914
Rīga

1915–1918
Somija

1915
Sanktpēterburga

1918–1944
Rīga

1944–1952
Ofenburga

1952–1967
Santa Barbara

Darbavieta

1909–1916
Rīga
Daudz koncertējusi kā soliste.

1915–1917
Isačenko-Sokolovas plastikas kursi
Ritmikas skolotāja.

1918
Somija
Vadījusi pašas dibinātu klavierspēles un ritmikas skolu.

1919
Rīgas 1. vidusskola
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Mūzikas skolotāja.

1920–1922
Latvijas Konservatorija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Obligātās klavierspēles un ritmikas pasniedzēja.

1922–1942
Annas Ašmanes mūzikas un ritmikas skola
Rīga
Dibinājusi un ar panākumiem vadījusi savu skolu Rīgā, kā arī tās nodaļas citās Latvijas pilsētās.

1944
Ofenburga
Atvērusi mūzikas skolu.

1944
Ofenburga
Mūzikas skolotāja Gegenbahas ģimnāzijā.

1952
Santa Barbara
Nodibinājusi savu mūzikas skolu.

Emigrē

1944
Vācija
Otrā pasaules kara gados devusies emigrācijā.

1952
Amerikas Savienotās Valstis

Apglabāts

1967
Santa Barbara
Apbedīta Santa Barbaras kapsētā.