Annas Ašmanes mūzikas un ritmikas skola

E.Žaka-Dalkroza Helleravas skolas absolvente Anna Ašmane–Sietiņsone (1888–1967) darbojās kā ritmikas
pedagoģe
Latvijas
Konservatorijā (1920–1922). Vēlāk nodibināja savu mūzikas un
ritmikas skolu (1922-1944).

1 saistītas personas