Amālija Vilka

3 bildes

04.04.1892 – nav zināms

Amālija Vilks (dz. 1892) – mēnešraksta "Sieviete" (1924–1927) un tā pielikuma "Mūsu Mazajiem Lasītājiem" (1926), žurnāla "Labs padoms" (1926) un "Jaunā Sieviete" (1927) redaktore un izdevēja. Bijusi atbildīgā redaktore 1927. gadā aizsāktajai zinātniski literārisku grāmatu sērijai "Mūsu Bibliotēka" (izdevēja Anna Vilks, iespiesta 1927. gadā K. Paucīša spiestuvē Limbažos), izdevniecības "Anons" izdotiem lekciju kursiem "Augstskola Mājā" (1930).

Dzimšanas laiks/vieta

04.04.1892
Rīga

Citātu galerija

""Sieviete" ir ilustrēts mēnešraksts daiļrakstniecībai, audzināšanai, veselības kopšanai, mājturībai. Žurnālā diezgan daudz interesantu rakstu un redaktrise Amalija Vilks cenšas saistīt labus spēkus līdzstrādībai. No pastāvošiem sieviešu žurnaliem "Sieviete" – labākais."
Alberts Prande. Latvju rakstniecība portrejās. Rīga: Letas izdevums, 1926, 414. lpp.

Dzimtais vārds

Vilka

Papildu vārdi

Vilks

Darbavieta

1924–1927
Žurnāls "Sieviete" (1924–1927)
Žurnāla redaktore un izdevēja