Žurnāls "Sieviete" (1924–1927)

5 bildes

Žurnāls "Sieviete" bija ilustrēts mēnešraksts nacionāli ētiskai audzināšanai, veselības kopšanai, daiļrakstniecībai un mājturībai. Žurnāla "Sieviete" pirmais numurs iznāca 1924. gada 15. februārī. Žurnāls iznāca reizi mēnesī, bet no 1925. gada maija līdz decembrim – divas reizes mēnesī. Apjoms 20–32 lpp. Žurnāla redaktore un izdevēja bija Amālija Vilka.

1926. gadā iznāca regulārs žurnāla pielikums "Mūsu Mazajiem Lasītājiem".

Kā mēnešraksta uzdevums pausts "veicināt nacionālās un morāliski-humanitārās idejas; caur zinātniskiem rakstiem un lietderīgiem padomiem atvieglināt sievietes stāvokli kā sabiedriskā, tā saimnieciskā ziņā; ierosināt sievietes uz veselīgu un lietderīgu darbu un dot ceļu jauniem, topošiem spēkiem – talantiem."

Žurnāla pēdējais numurs iznāca 1927. gada 20. februārī. Tā paša gada 20. martā un 20. aprīlī iznāca jauna Amālijas Vilkas žurnāla "Jaunā Sieviete" pirmais un apvienotais otrais un trešais numurs, vēlāk žurnāls savu darbību izbeidza.Tematiskais aptvērums

Žurnālā "Sieviete" bija plaša profila žurnāls. Tajā tika publicēti raksti, kas veltīti sieviešu tiesībām un līdzdalībai vēlēšanās un iesaistei valsts pārvaldē, rakstīts tika arī par sieviešu stāvokli ārzemēs. Plaši tika aplūkoti laulības, ģimenes un bērnu audzināšanas jautājumi. Nozīmīga vieta bija atvēlēta mājturībai, rokdarbiem, sievietes apģērbam un skaistuma kopšanai, mājas un dzīvokļa kopšanai, ārstniecībai. Tika publicētas apceres un raksti par daudziem latviešu un ārzemju kultūras un mākslas darbiniekiem senatnē un mūsdienās – Imanuelu Kantu, Periklu un Aspaziju Senajā Grieķijā, Žannu d'Arku, Nīči, E. Dūzi, K. Baronu.

Žurnālā vairākos numuros tika ievietots literatūrzinātnieka Alfrēda Gobas apskats "Latviešu rakstnieces", kurā autors izsekoja sieviešu rakstniecības attīstībai sākot ar Medinsku Mariju, beidzot ar tā laika jaunajām literātēm Paulīnu Bārdu, Elīnu Zālīti, Aīdu Niedru, Aliju Baumani. Žurnālā tika publicēti arī tulkojumi, to vidū G. Anuncio romāni "Nevainīgais" un "Kvēle", A. Fransa, G. Mopasāna, R. Rolāna, K. Hamsuna, O'Henrija un citu autoru stāsti un noveles, kā arī iesācēju autoru sacerējumi.Vērtējumi

""Sieviete" ir ilustrēts mēnešraksts daiļrakstniecībai, audzināšanai, veselības kopšanai, mājturībai. Žurnālā diezgan daudz interesantu rakstu un redaktrise Amalija Vilks cenšas saistīt labus spēkus līdzstrādībai. No pastāvošiem sieviešu žurnaliem "Sieviete" – labākais."
Alberts Prande. Latvju rakstniecība portrejās. Rīga: Letas izdevums, 1926, 414. lpp.

""Sieviete" ir Amalijas Vilka rediģēts "ilustrēts ģimenes žurnāls nacionāli-ētiskai audzināšanai, veselības kopšanai, daiļrakstniecībai un mājturībai." Tas jau ir puslīdz nopietni ņemams izdevums, kurā var atrast korektus kritiskus rakstus un tamlīdzīgus apcerējumus. Šajā vietā viņu atzīmējam tikai tāpēc, ka starp tiem un mājturības receptēm tur plašu telpu ieņem arī sieviešu beletristiskie rokdarbi, kurus nevar citādi apzīmēt, kā par diletantisma kultivēšanu literatūrā."

A. U. [Andrejs Upīts]. Latviešu literatūra. Domas, Nr. 1, 01.01.1926, 72. lpp.

Vairāk lasīt: Treijs, R. Sieviete. Latvijas Republikas prese 1918–1940. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996, 282.–283. lpp.
Žurnāls digitāli lasāms Latvijas Nacionālās bibliotēkas Periodikas portālā. Žurnāla 1924. gada 1. numurs lasāms šeit.

1 saistītas personas