Laikraksts "Latvija" (1906–1915)

Latviešu konstitucionālās demokrātiskās partijas laikraksts. Politiska un literāriska dienas avīze. Iznāk katru dienu, izņemot svētdienas un svētku dienas. Iznāk no 1906. gada līdz 1915. gadam. Iznāk regulāri pielikumi: "Latvijas" literāriskais pielikums,
"Latvijas" Tieslietu pielikums un "Latvijas" Ekstrā telegrammas. Redaktors: Voldemārs Zāmuēls.

1 saistītas personas