Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Mikrobioloģijas institūts

1 saistītas personas