Latvijas PSR Sociālās nodrošināšanas ministrija

1 saistītas personas