J. M. Sverdlova Komunistiskā universitāte

Universitāte darbojās Maskavā no 1918. līdz 1937. gadam un gatavoja padomju valsts un partijas administratīvos darbiniekus. Nosaukums krievu valodā: "Коммунистический университет имени Я. М. Свердлова".

1 saistītas personas