Rīgas strādnieku deputātu padome

Dibināta 1917. gada martā.

1 saistītas personas