Centrālā pretalkohola biedrība

Dibināta 1923. gada decembrī. Darbību sāka 1925. gadā. Likvidēta 1936. gadā.

1 saistītas personas