Atturības biedrība "Rīts"

Darbojās līdz 1910. gadam.

1 saistītas personas