Jāņa baznīcas skola

Skola pie Jāņa baznīcas Rīgā pastāv jau vismaz kopš 17.gs. sākuma, zināma ap 1664. gadu kā undeutsche Schule bei St.Johannis jeb `sv. Jāņa baznīcas nevācu skola` latviešu bērniem ar vācu mācību valodu. Latviešu valodā bērnus sāk mācīt pēc 1684. gada. 1778. skola pāriet uz vācu mācību valodu.

Pirmie skolotāji : Jānis Viktors (mir.1643), Jānis Cīgners no 1644-1656; Goris Blūms no 1656-1657, Miķelis Gertsons no 1657-1697, Jānis Bāde no 1697-1710. Ar 1664. gadu skolotājam jāgatavo 12 brīvskolnieki, par kuriem maksā pilsēta 20 dālderus gadā, lai tie varētu pildīt baznīcas priekšdziedātāja amatu, kā arī citus laicīgus un garīgus amatus. Ap 1705. gadu Jāņa skolā mācās 63 bērni, zēni un meitenes.

No: J.Straubergs. Rīgas vēsture. Grāmatu draugs, 366.-367.lpp.

1838. gadā iesvētīta Jāņa Rātmindera vadītā Rīgas latviešu Jāņa skola Zasulaukā, kurā atkal ir latviešu mācībvaloda. Skola darbojas sv. Jāņa baznīcas uzraudzībā un aprūpē. Šīs skolas dibinātājs Hermanis Treijs, Jāņa baznīcas mācītājs. Skolu iesvēta Jāņu dienā, mācības sākas 1838. gada rudenī. 1875. gadā skola pāriet uz Jāņa draudzes namu Kuldīgas ielā. Skolu uztur draudze, mācās zēni un meitenes.

1 saistītas personas