Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs

1 saistītas personas