Angļu valodas institūts

Angļu valodas institūts dibināts 1922. gadā bijušās Lomonosova ģimnāzijas ēkā Troņmantnieka (tagad Raiņa) bulvārī 29. Tā uzdevums bija sagatavot angļu valodas skolotājus, kantora darbiniekus un tirdzniecības darbiniekus sakariem ar valstīm, kurās dominēja angļu valoda.

Pēc Latvijas okupācijas 1940. gada oktobrī AVI tika likvidēts un uz tā bāzes tika izveidots Valsts valodu institūts, kas jau novembrī tika pārdēvēts par Valsts pedagoģisko valodu institūtu. 1944. gada decembrī atjaunots kā Rīgas svešvalodu institūts, 1945. gada 27.februārī pārdēvēts par LPSR Valodu un literatūras pedagoģisko institūtu, bet 1946. gada 14.septembrī par Valsts pedagoģisko institūtu. Visbeidzot 1954. gada 24.septembrī tā nosaukums bija Rīgas pedagoģiskais institūts, kas tika slēgts 1958. gada novembrī un ēka tika nodota LVU rīcībā.