Talsu Valsts ģimnāzija

Talsu pilsētas vidusskola dibināta 1919. gadā. Līdz 1923. gadam tā darbojās Kārļa Mīlenbaha ielā 30, no 1923. gada – Kārļa Mīlenbaha ielā 19, bijušajā Oktes baronu Firksu vasaras mājā Villa Hochheim.

30. gadu beigās tika uzsākta jauna skolas ēkas projektēšana tagadējā Brīvības ielā 29, tomēr jaunajā ēkā pirmais izlaidums notiek tikai 1955. gada vasarā.

Informācija: http://www.tvg.edu.lv/lv/par-skolu/vesture/