Margrieta Sandere

2 bildes

14.03.1899 – 28.04.1979

Margrieta Sandere (1899–1979), Latvijas ārlietu dienesta darbiniece, I šķiras sekretāre. Strādājusi Ārlietu ministrijā Rīgā un ģenerālkonsulātā Berlīnē. 1928. gadā beigusi Latvijas Konservatorijas klavieru klasi. No 1930. gada divus semestrus studējusi tieslietas Latvijas Universitātē.

Birth time/place

14.03.1899
Rīga

Place/time of death

28.04.1979
Rīga

Personal information

Tēvs Jānis Bušs, māte Anna (dz. Mauriņa).Pirmā pasaules kara laikā emigrācijā Petrogradā.1924. gadā salaulājusies ar Miķeli Sanderu (1880–1962), laulībā meita Marianna (dz. 1936).

Professional activity

No 1919. gada ārlietu dienestā – kancelejas ierēdne, darbveža palīdze, III šķiras sekretāre, I šķiras sekretāre.Padomju okupācijas laikā 1940. gadā atbrīvota no amata līdz ar ārlietu resora likvidāciju.Pēc Otrā pasaules kara klavierskolotāja J. Mediņa mūzikas vidusskolā.No 1959. gada pensijā.

Name at birth

Buša

Education

–1916
Rīgas Lomonosova sieviešu ģimnāzija
Rīga

–1928
Latvijas Konservatorija
Beigusi klavieru klasi

1930
Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Divus semestrus studējusi tieslietas.

Working place

1916–1917
Dzelzceļu pasta palvenā pārvalde Petrogradā
Sanktpēterburga

1917–1918
Rīga
skolotāja

02.1919–5.1919
Latvijas Arodbiedrību centrālais birojs
darbvede-kancelejas pārzine (padomju varas laikā)

08.1919–1921
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Rīga
1919. gada augusts–oktobris Kancelejas vecākā kancelejas ierēdne.Pēc tam Vispārējā departamenta darbveža palīdze.

03.1921–12.1921
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Berlīne
Kancelejas ierēdne ģenerālkonsulātā Berlīnē.No aprīļa ārštata darbiniece.

01.1922–9.1940
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Rīga
1922. gada janvāris–aprīlis – III šķiras sekretāre Politiski-ekonomiskā departamenta Tautu Savienības nodaļā.1922. gada aprīlis–1925. gada oktobris – Austrumu nodaļas III šķiras sekretāre.1925. gada oktobris–1926. gada aprīlis – II šķiras sekretāreNo 1926. gada aprīļa – I šķiras sekretāre1938. gada jūnijā iecelta par Rietumu nodaļas I šķiras sekretāri.

1940
Latvijas Valsts universitāte (1940–1941, 1944–1958)
Rīga
strādājusi sekretariātā

1945–1959
Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskola
Stabu 10, Rīga
klavierskolotāja