Rīgas Lomonosova sieviešu ģimnāzija

3 bildes
Rīgas Lomonosova sieviešu ģimnāzija dibināta 1868. gadā, 1871. gadā to pārcēla uz Jāņa Baumaņa projektēto ēku Troņmantnieka bulvārī 29 (tagadējā Raiņa bulvārī). Tā bija pirmā Rīgas sieviešu ģimnāzija ar krievu mācību valodu. Skolā bija sagatavošanas klase un sešas pamatklases, pēc 1874. gada sagatavošanas klase, septiņas pamatklases un pedagoģiskā klase.
Mācību programmā 1869./70. mācību gadā bija iekļauta ticības mācība, krievu valoda, aritmētika, glītrakstīšana, franču valoda, vācu valoda, rokdarbi, ģeogrāfija, vēsture, zīmēšana. Pēdējā – 4. klasē – arī fizika un ģeometrija.
Ģimnāzijā mācījušās vairākas kultūrā un sabiedriskajā darbībā ievērojamas sievietes – rakstniece Ivande Kaija, dziedātāja Jūlija Serafimova, valodniece Anna Ābele, skolotāja un tulkotāja Marija Eglīte, valodniece un rakstniece Elza Ābele, skolu darbiniece Natālija Draudziņa, ebreju rakstniece Sāra Fonere un citas.Pēc Pirmā Pasaules kara sākuma 1915. gadā Rīgas Lomonosova ģimnāziju evakuēja uz Heničesku (Геническ). Pēc kara ēkā 1919. gada 15. janvārī izveidoja Rīgas pilsētas krievu vidusskolu, 1922. gadā Angļu valodas institūtu.
1938. gadā tobrīd Angļu institūta ēku pamatīgi pārbūvēja pēc Indriķa Blankenburga projekta. Mūsdienās Raiņa bulvārī 29 atrodas Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.