Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskola

Latvijas Valsts konservatorijas Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskola tika dibināta saskaņā ar LPSR Ministru Padomes 1950. gada 6. aprīļa lēmumu nr. 375, apvienojot Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolu un Latvijas Valsts konservatorijas mūzikas vidusskolu.