Elza Žiglevica

3 bildes

24.08.1898 – 29.10.1919

Elza Žiglevica (1898–1919) – latviešu studente, Sieviešu palīdzības korpusa brīvprātīgā. Viena no trim sievietēm, kas apbalvota ar Lāčplēša kara ordeni (pēc nāves). Mācījusies Lomonosova ģimnāzijā Rīgā un vēlāk Barbaras fon Dervicas ģimnāzijā Maskavā kur apguvusi mājskolotājas amatu ar specializāciju matemātikā. 1916. gadā apmeklējusi Maskavas augstākos sieviešu kursus, kur divus semestrus studējusi matemātiku. 1917. gadā atgriezusies Rīgā un iestājusies vācu okupācijas iestāžu izveidotās Baltijas Tehniskās augstskolas Komerczinību fakultātē. Paralēli strādājusi par skolotāju Latviešu Izglītības biedrībā. 1918. gadā strādājusi Latvijas preses birojā kā angļu preses referente. 1919. gada septembrī iestājusies jaundibinātās Latvijas augstskolas Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē. Sākoties Bermonta uzbrukumam iestājusies Sieviešu palīdzības korpusā. 10. oktobrī, neskatoties uz intensīvo artilērijas apšaudi, piegādāja ēdienu kareivjiem pozīcijās Daugavmalā un tika smagi ievainota granātas sprādzienā. Ievainojuma rezultātā zaudēja kāju un mira slimnīcā 1919. gada 29. oktobrī. Apbedīta Lielajos kapos ar militāru godu.

Birth time/place

24.08.1898
Bērzmuiža

Place/time of death

29.10.1919
Rīga

Personal information

Dzimusi ārsta ģimenē.

Professional activity

Elza Žiglevica kļuva par vienu no trim sievietēm, kas apbalvotas ar Lāčplēša kara ordeni. Ordenis piešķirts 1928. gadā par drosmi un pašaizliedzību, atbalstot Latvijas armijas karavīrus, to saņēma viņas vecāki. Ņemot vērā, ka šo apbalvojumu piešķīra tikai karavīriem, viņa pēc nāves tika ieskaitīta armijā. Elza Žiglevica kļuva par pēdējo Lāčplēša kara ordeņa ieguvēju. Viņas vārds līdz ar 17 citiem studentiem, kas krituši Brīvības cīņās, tika iegravēts piemiņas plāksnē, ko 1922. gadā atklāja Latvijas Universitātes svētku zālē (tagad – Mazā aula).

Occupations

Education

Rīgas Lomonosova sieviešu ģimnāzija
Raiņa bulvāris 29, Rīga

Maskava
Barbaras fon Dervicas ģimnāzijā Maskavā apguva matemātiku

1916
Maskavas Augstākie sieviešu kursi
Maskava

1917
Baltijas Tehniskā augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Komerczinību fakultātē

1919
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē

Working place

1917–1918
Latviešu izglītības biedrība
Rīga
Skolotāja

1918
Latvijas preses birojs "Latopress"
Rīga
Angļu preses referente

Participation in organisations

Buried

Rīgas Lielie kapi