Baltijas Tehniskā augstskola

Tehniskā augstskola Rīgā vācu okupācijas laikā. Pastāvēja no 1918. gada 1. oktobra līdz 1919. gada 3. janvārim. Uzskatāma par Rīgas Politehniskā institūta mantinieci.