Ženija Pētersone

nav zināms

Ženija Pētersone (?–?) – literāte. 1930. gados viņas stāsti publicēti Rīgas Arodniecisko biedrību Centrālbiroja izdevumā "Arodnieks", vēlāk arī žurnālos "Atpūta", "Sievietes Pasaule", "Zeltene" u.c. Tulkojusi no krievu valodas.

Profesionālā darbība

1929: tēlojums "Mēs prasām..." publicēts žurnālā "Domas" Nr. 2 (1.02.1929)

TULKOJUMI

1947: Aļeksejs Tolstojs (Толстой, Алексей Николаевич). Pēteris Pirmais. (R.: LVI) (tulkojuši Andrejs Upīts (1., 2. grām.), Ženija Pētersone (3. grām.)
1948: Jevgeņijs Ratners (Ратнер, Евгений Ильич). Baltijas Krastos. Tēlojumi. (R.: LVI)
1949: Tugelbajs Sidikbekovs (Сидикбеков, Тугельбай). Mūsu dienu ļaudis (R.: LVI)

Citātu galerija

"Vērtīgas, bet paskopas ziņas atrodamas par rakstnieku saietiem 30. gadu beigās. (..) P. Gruzna ir bijis dažu šo vai līdzīgu saietu dalībnieks. Rakstot par 1939. g. 24. februārī un 9. martā notikušajām "mūsu literāriskās kopiņas" sanāksmēm, viņš fiksē to dalībniekus: P. Ērmanis, A. Kurcijs, L. Kuršinska, J. Lācis, R. Skujiņa, A. Čaks, J. Plaudis, A. Grigulis, Latvija Kuršinska, Ženija Pētersone. Vakaros lasīja dzeju, prozu, strīdējās par dzejas būtību un formu."

Vāvere, Vera. Pāvila Gruznas dienasgrāmata kā latviešu kultūrvēstures pētīšanas avots. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis A daļa, Nr. 9–10, 1.09.1995. 

Nodarbes